Gå til innhold
Annonse
Svein Knudtzon Waagbø, daglig leder i Møre Maritime. Foto: Privat.
Svein Knudtzon Waagbø, daglig leder i Møre Maritime. Foto: Privat.

Møre Maritime har spesialisert seg på design av flere fartøy til ulik bruk for havbruksnæringen. - All vår egenutvikling og FoU-prosjekter har vært konsentrert mot fremtidsrettet havbruk, forteller Svein Knudtzon Waagbø, daglig leder i selskapet. Han mener at man i fremtiden må ha ytterligere fokus på fiskevelferd og tror på rendyrking av funksjoner på båtene.

Annonse

I dagens næring opplever Waagbø at fiskevelferd har størst fokus fra oppdretternes side.

Møre Maritime i Kristiansund inngikk i 2015 designkontrakt om utvikling av et havbruk slaktefartøy på 36 x 12 meter til
Møre Maritime i Kristiansund inngikk i 2015 designkontrakt om utvikling av et havbruk slaktefartøy på 36 x 12 meter til "De Bruyn Transport" i Tasmania. Foto: Møre Maritime.

- Men likevel er det etter min mening alt for stor dødelighet. Altså må vi ha enda mer fokus på fiskevelferd, sier han.

Skipsdesigneren viser til at noen av de mest avanserte brønnbåtene som planlegges nå har mange «multifunksjoner».

- Og kanskje blir de for komplekse? Kanskje er tiden inne for å rendyrke funksjoner? Vi har i alle fall fartøyer under utvikling som rendyrker funksjoner. Ulike funksjoner som eksempelvis fartøy kun for transport av levendefisk med maksimalt fokus på fiskevelferd.

Høy aktivitet i havbruks-sektoren

Selskapet som ble etablert i 2003 i Kristiansund har hele tiden hatt hovedfokus på utvikling av slaktebåter, fôrbåter, servicefartøy og brønnbåter, og gjennom årene har de også designet noen fiskebåter.

Waagbø påpeker også at havbruks-sektoren er deres klart viktigste segment.

- Næringen er utrolig kreativ og utviklingen skjer vanvittig fort. Grenser utfordres hele tiden, eksempelvis ved at noen fartøy er svært brede i forhold til lengden, noe som ikke var vanlig tidligere. Næringen blir mer industriell med økt fokus på logistikk, og fartøyene blir større, forteller Waagbø.

Omsetningen  til skipsdesignerne for 2015 endte på 17,7 millioner med et driftsresultat på rundt 2,3 millioner. Årsresultat endte på 1,7 millioner, og i fremtiden forventes en årlig omsetning på cirka 20 millioner.

I tillegg til fem store havbruks-fartøy under bygging har selskapet i dag også flere pågående ombyggingsprosjekter.

- Disse omfatter særlig tilpassing av fartøy for forskjellige avlusningssystemer. Også lekterprosjekter mot havbruk har vi på gang.

Slaktebåter og dieselelektriske motorer

Waagbø tror at det i fremtiden vil bli realisert en del flere slaktebåter for norske rederier.

- Vi tror ikke disse vil erstatte brønnbåtene, men heller fungere som et supplement til disse og da for transport av eksempelvis svak eller syk fisk. Vi har lenge jobbet med utvikling av slaktebåter og håper å få realisert noen flere prosjekter etterhvert.

Miljø og redusert drivstoff-forbruk blir også viktigere i fremtiden, ifølge Waagbø.

- Skrogutforming og propulsjonssystemer har stort fokus. «Frøy Fighter», som er verdens største nybygg, og et servicefartøy levert fra Sletta Verft i 2015, har optimaliserte skroglinjer og propulsjonssystem. Ikke mange fartøy bruker mindre drivstoff for fremdrift enn dette fartøyet, forklarer han.

Les mer om Møre Maritimes planer i Nor-fishing utgaven av Norsk Fiskeoppdrett nummer 8, som kommer i midten av august. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse