Gå til innhold
Annonse
Prinsipp-skisse av Big Dutchman dry-exact pro. Et anlegg som blander og veier opp porsjoner før de transporteres ut til fiskekarene. Skisse: Big Dutchman.
Prinsipp-skisse av Big Dutchman dry-exact pro. Et anlegg som blander og veier opp porsjoner før de transporteres ut til fiskekarene. Skisse: Big Dutchman.

- «Smart fôring» gjør det enklere å følge med på fôrfaktoren i smoltproduksjon, opplyser Bjørn Åge Fjeset i Fjøssystemer. 

Annonse

Fjøssystemer er mest kjent for fôringsanlegg til bruk hos storfe, småfe, gris og fjørfe. Systemet «smart fôring» er et velkjent system som nå gir nye muligheter innen landbasert fiskeoppdrett.

Rådgiver i «smart fôring» hos Fjøssystemer, Bjørn Åge Fjeset forteller til Kyst.no at de opplever stor etterspørsel og at de har mye å gjøre for øyeblikket.

Bjørn Åge Fjeset sier de merker stor aktivitet i markedet. Foto: Fjøssystemer AS.
Bjørn Åge Fjeset sier de merker stor aktivitet i markedet. Foto: Fjøssystemer AS.

- Det er tydelig at det rører seg i markedet og vi ser at det er mange små og store utbyggingsprosjekter på landbasert smolt.

Vektbasert porsjonsfôring

Konseptet «smart fôring» er basert på at det skal fôres med rett type fôr og ta hensyn til endrede behov i framfôringsperioden. Både innhold og utforming av kraftfôret vil endre seg i takt med at fisken vokser.

- Det er også viktig at man underveis i perioden overvåker mengde brukt fôr, derfor veier dette konseptet opp porsjoner før de kjøres ut til automatene på oppdretts karene.

Fôret er en av de største innsatsfaktorene ved oppdrett, så det er store fordeler med man til hver tid kan overvåke antall kilo brukt fôr. Ved å ha daglig oversikt over fôrforbruket, vil røkterne blant annet ha mulighet til å optimalisere fôringen, oppdage sykdom og eventuelt oppdage kvalitetsfeil ved innkjøpt fôr, sier Fjeset. 

Blandevekt fra Big Dutchman. Skisse: Big Dutchman.
Blandevekt fra Big Dutchman. Skisse: Big Dutchman.

- Anleggene er stadig i utvikling for å effektivisere fôringen og øke lønnsomheten, legger han til. 

Satser fremover

Fjøssystemer har om lag 170 ansatte fordelt rundt omkring i landet. Fjeset sier de mener at konseptet «Smart Fôring» vil gi kundene store fordeler og har et mål om at satsingen på fôringsanlegg til fiskeoppdrett vil bli en betydelig del av omsetningen i tiden framover.

- Vi opplever også stor etterspørsel etter fôrtransportsystem med kjettingtrekk, dette systemet er mer lukket, noe som gir mindre søl og en mer skånsom transport på fôret, sier han avslutningsvis. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse