Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av servicefartøyet KB Namdal. Foto: KB Dykk.
Illustrasjonsfoto av servicefartøyet KB Namdal. Foto: KB Dykk.

Ny teknologi kan spare opp til 60 prosent av driftskostnadene på servicefartøy til havbruksnæringen. 

Annonse

Det forteller produktsjef i ABB, John Olav Lindtjørn til Skipsrevyen.

- Kabelleggeren NKT «Victoria» reduserte utslipp og drivstofforbruk med 60 prosent med batterihybrid kraftsystem, landstrømtilkobling og avansert programvare for støtte av energieffektiv operasjon, opplyser han. 

ABB har utviklet et modulært kraftsystem «Onboard DC Grid» der de ulike komponentene i den batterielektriske fremdriften er svært fleksible i forhold til skipets type og bruk.

- Fartøy som opererer nær eller i sensitive områder vil dra store driftsfordeler av å investere i ny teknologi om bord. For eksempel vil helelektriske mindre servicefartøy til havbruksnæringen bidra til mindre støy, lavere driftskostnader og ikke minst operere med null utslipp, sier han og påpeker at dette også gjelder fiskefartøy. 

Lagret batterienergi for spissbelastninger

- Systemet kan vise til spesifikke besparelser av drivstoff og utslippsreduksjon, sammenlignet med et tradisjonelt diesel-elektrisk system, sier Lindtjørn.

Med Onboard DC Grid mener han fartøyet vil kunne dra nytte av et fleksibelt system for å tilkoble ulike energikilder. For eksempel, med et batteri tilkoblet, kan skipet bruke lagret batterienergi for spissbelastninger, og dermed øker kraftresponsen i systemet.

- For operasjoner hvor vi får nok energi ombord ved kun å lade batteriet fra land, kan vi nyte godt av helt utslippsfri drift, forklarer han videre. 

Onboard DC Grid ble utviklet med system som dette i tankene - en DC infrastruktur mener han er svært godt egnet til å realisere slike hybride og fleksible system. 

- Med økt fokus på kunnskap rundt hvordan båten opereres, kan skipseiere og -operatører optimalisere driften og dermed senke driftskostnadene og øke sikkerheten. Med mulighet til innsyn i driften i samtid er slike løsninger blitt spesielt attraktive. Nullutslipp- og utslippsreduserende- løsninger er fremtiden for et bærekraftig samfunn, fremholder produktsjefen.  

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse