Gå til innhold
Annonse
NF 12A 2012 Forside
NF 12A 2012 Forside

Paradigmeskifte nå! Alle de som trodde jorden skulle gå under den 21. desember tok skammelig feil. Men for settefiskenæringen tror jeg likevel vi er inne i en tid preget av paradigmeskifter.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

Der er man kommet langt på vei - gjennom utviklingen mot resirkuleringsteknologi, eller bare kalt RAS. Fra at vannet flommet gjennom anlegget i de mengder vannkilden til en hver sesong kunne klare, og med den temperaturen gradestokken ute la premissene for, ombygges og nybygges nå flere og flere anlegg for en teknologi der vannet renses, gjenvinnes og dermed kontrolleres på et helt annet nivå enn tidligere. Den opprinnelige vannkildens kapasitet blir nesten uviktig. Vannet får den temperaturen man ønsker og man kan i en helt annen grad styre produksjonen mot de volumer og mengder som passer ordrebok og kundeønsker.

Saken fortsetter under bildet

Norsk Fiskeoppdrett har lansert et nytt temanummer, denne gang om moderne settefiskproduksjon.
Norsk Fiskeoppdrett har lansert et nytt temanummer, denne gang om moderne settefiskproduksjon.

 

Og mye tyder også på at den fisken som forlater et ras-anlegg svært ofte vil være en sterkere, mer robust, og dermed svinnreduserende fisk, enn den varianten man har sett mest av til nå.

Nye regler om mulighet for å produsere en settefisk på inntil ett kilo vil også komme til å prege næringen fremover. Kortere produksjonstid i sjø gir mange fordeler. Fisken er større og mer robust når den møter det helt åpne merdlivet. Færre luseproblemer og økt brakleggingsfrekvens kan gi mindre fiskehelseutfordringer. Og ikke minst gir det en langt bedre utnyttelse av eksisterende MTB. Myndighetenes motvilje mot å la næringen vokse ad nye konsesjoner, gjør at man må finne på andre måter for å kunne hamle opp med et marked i vekst. Stor smolt er av dem.

I dette bladet har vi henvendt oss til de fremste fagmiljøene i Norge innenfor settefiskproduksjon. Både teknologi og biologi er dekket. Her finner du dermed det aller nyeste av tanker og kunnskap.

Vi har også fått en del av de som produserer selve teknologien til å fortelle om den nye settefiskverden sett fra deres ståsted. Hvor er innovasjonene og hvilke konsekvenser får det?

Denne temautgaven bringer også med seg flere paradigmeskifter enn bare det rent faglige. Utgaven skal også utgis i lesebrettversjon på nyåret som den første utgaven av Norsk Fiskeoppdrett på den plattformen.

Den markerer også opptakten til en ny satsing fra Norsk Fiskeoppdrett som skal hete ”NF ekspert”. Det blir en intensivert satsing på slike temautgaver som vil se dagens lys i 2013. Vi har store forventninger til det

Annonse