Gå til innhold
Annonse
Det er Slakteriet Brekke AS som har mistet fisk.  De satt i samråd med direktoratet i gang med gjenfangstgarn, i tillegg til å varsle fiskere i området. Skjermdump: BarentWatch.
Det er Slakteriet Brekke AS som har mistet fisk. De satt i samråd med direktoratet i gang med gjenfangstgarn, i tillegg til å varsle fiskere i området. Skjermdump: BarentWatch.

Fiskeridirektoratet mottok mandag, 16. september melding om rømming av oppdrettslaks fra Slakteriet Brekke AS i Sognefjorden.

Annonse

Rømmingen skjedde fra slaktelokaliteten Instefjord i Risnefjorden i Gulen kommune.

- Det er grunn til å tro at det dreier seg om rundt 10 000 rømte oppdrettslaks, skriver direktoratet i en pressemelding.

- Vi oppdaget raskt et hull på 200 cm i diameter, noe som gjorde at vi varslet Fiskeridirektoratet med det samme, sier daglig leder i Slakteriet Brekke, Knut Strømsnes i en annen pressemelding.

- Beklagelig

Slakteriet satt i samråd med direktoratet i gang med gjenfangstgarn, i tillegg til å varsle fiskere i området.

- Dette er svært beklagelig og skal ikke skje. Vi kommer til å gå igjennom alle rutiner for å finne ut hvordan vi kan forhindre at noe slikt skal skje i igjen.

Fisken i ventemerdene var i størrelse 3-5 kg. Den var vaksinert mot fiskesykdommen PD, men har likevel fått påvist viruset.

- Dette har derimot ikke noe betydning for å bruke fisken til konsum, understreker Slakteriet Brekke.

Fisken som rømte fra ventemerdene hadde en snittvekt på tre til fem kilo ifølge slakteriet. Foto: Fiskeridirektoratet.
Fisken som rømte fra ventemerdene hadde en snittvekt på tre til fem kilo ifølge slakteriet. Foto: Fiskeridirektoratet.

I dialog med fiskere

- Vi driver nå intenst arbeid for å vite hvor mye dette dreier seg om og vi vil trolig vite tall på onsdag, sier Strømsnes

Han forteller videre at de har satt ut garn, og de har avtale med lokale fiskere som nå aktivt fisker ihht Fiskeridirektoratet sine retningslinjer.

- Det er viktig at andre som fisker forholder seg til fredningsbestemmelsene som er for fiske i fjorden. Vi oppfordrer folk som får fisk om å rapportere antall til Slakteriet Brekke AS. Dersom det er ønske om at fisken skal destrueres, tar Slakteriet Brekke imot denne.

Fiskeridirektoratet påpeker at de nå vil gjennomføre rømmingstilsyn hos selskapet.

Ønsker tips

Fiskeridirektoratet ønsker tips fra publikum om fangst av oppdrettslaks i området. Slike tips kan enn melde til FMC – Fiskeridirektoratet sin døgnopne vaktsentral på telefon 55 23 83 37 / 911 03 277.

Gjeldende fiskeregler må følges. Slakteriet Brekke AS vil ta imot gjenfanget fisk fra private som ønsker å levere.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse