Gå til innhold
Annonse
Trond Edvardsen fra Nordlaks under Rensefisk-konferansen 2016.
Trond Edvardsen fra Nordlaks under Rensefisk-konferansen 2016.

Trond Edvardsen er lokalitetsleder i Nordlaks og delte under rensefisk-konferansen, erfaringer på kombinasjonsbruk av rognkjeks og luseskjørt. - Vi tror på en produksjon uten medikamenter men da må det gjerne flere tiltak til, sier han.  

Annonse

I et forsøk har Nordlaks i seks av ti merder på en lokalitet, sett på effekten av rensefisk og lusesskjørt. De har da hatt to merder med 7,5 prosent innblanding og to på 3,75 prosent samt to kontroll-merder.

- Vi har to skjul per merd tolv meter fra merdkanten. Med en fôringsautomat per merd. Da den er langt fra kanten må vi transportere fôr ut til skjulet og dette går veldig bra, forteller Edvardsen.

Fôring og vedlikehold

De første seks dagene etter utsett fôrer de hver dag.

- Så gikk vi ned til fem og ned til fire. På fire så vi for lite pellet i magen og lav tilvekst. Vi økte derfor opp igjen til fem dager i uken og da virker fisken frisk og fornøyd, sier han.

Trond Edvardsen, formann på lokaliteten Ytre Stræte for Nordlaks oppdrett i Troms.
Trond Edvardsen, formann på lokaliteten Ytre Stræte for Nordlaks oppdrett i Troms.

Skjul og nøter vaskes hver tredje uke i groperioder og det blir tatt prøver av fisken.

- Vi ser betydelig høyere andel voksne hunnlus i kontrollgruppen, sier han.

- Erfaringene våre så langt er at rognkjeksen er mer var for vannmiljøet enn det vi hadde trodd. Rognkjeksen kan også være dårligere til å søke bedre miljø slik laksen gjør. Laksen går under skjørtene og rognkjeksen i skjulene, legger han til.

Overvåking av miljøparametre

Edvardsen viser derfor til at det er viktig med overvåkning av miljøparametre som oksygen.

- Ved to anledninger har vi måtte heve på skjørtene på grunn av disse, opplyser han.

Foreløpig kan han ikke konkludere i forsøket med konkluderer på driften.

- Vi er positiv til å fortsette dette prosjektet og tror på en produksjon uten medikamenter men da må det gjerne flere tiltak til. Det er viktig å ha motiverte arbeidere og å ha troen, sier han.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse