Gå til innhold
Annonse

Utvider flåten med patentert sorteringsteknologi

Den patentgodkjente metoden går ut på automatisk utsortering av skadet fisk som ikke har rett kvalitetsnivå for å brukes til humant konsum. Foto: Servicebåt AS.
Den patentgodkjente metoden går ut på automatisk utsortering av skadet fisk som ikke har rett kvalitetsnivå for å brukes til humant konsum. Foto: Servicebåt AS.

Det er Servicebåt AS som står bak teknologien på automatisk sortering av fisk og den skal brukes på fartøyet «Elax Mist».

Annonse

Fartøyet er under bygging for Elax As ved Fitjar Mekaniske Verksted AS, som også står for design av fartøyet, forteller selskapet i en pressemelding.

Økende interesse

- Servicebåt AS har et tett samarbeid med Elax AS om bygging og drift av det aller første fartøyet med denne teknologien om bord, og når fartøyet «Elax Mist» blir levert i desember i år så skal det rett i oppdrag for en gruppe oppdrettere på Vestlandet, skriver selskapet i en pressemelding.

Reiarlaget Servicebåt AS fra Austevoll ser en stadig økende interesse for slike prosessfartøy og vil med denne nye kontraheringa kunne tilby en dobling av kapasiteten for beredskaps- og bløggefartøy med teknologien ombord innan høsten 2020. 

Konseptet med maskinell sortering er svært positivt mottatt i markedet. Selskapet melder at de  kontraherer ennå et prosessfartøy av typen HMFV design P28 med lastekapasitet på 150 tonn frå FMV. 

Den eneste på markedet

Den patentgodkjente metoden går ut på automatisk utsortering av skadet fisk som ikke har rett kvalitetsnivå for å brukes til humant konsum.

- Sorteringen var utført på grunnlag av fiskens respons på elektrisk stimuli under bedøvelsesprosessen før avliving. Dette er den eneste automatiserte sorteringsmetoden på markedet og er en stor forbedring frå dagens manuelt gjennomførte sortering som dessverre fører til lavere kvalitetsnivå på slaktet fisk.

Ifølge selskapet vil også prosessfartøy sikre 100 % utnyttelse av fisk som har vart bløgget ved not, i motsetning til ordinær frakt med brønnbåt og bruk av ventemerd ved slakteri som ofte medfører større tap under transport og opphold i ventemerda. 

Godt samarbeid

- Samarbeidet med FMV på byggingen av «Elax Mist» har vært svært godt så langt og vi er svært tilfreds med å kontrahere ennå eit slikt fartøy ved det lokale verftet på Fitjar, sier daglig leder i Servicebåt AS, Mons-Ove Hauge.

- Vi er svært glade for at Servicebåt As igjen velger FMV som leverandør for ennå et nytt fartøy og vi synes det er et spesielt spennende sorterings konsept de får ombod også på dette fartøyet, sier daglig leder ved FMV, Hugo Strand.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse