Gå til innhold
Annonse
Bjarte Lygren
Bjarte Lygren

Hittil i år er det 5,5 prosent færre fisk som er vaksinert mot PD sammenlignet med fjoråret, viser Farmastats vaksinestatistikk for november. - Vi synes det er uheldig at ikke flere vaksinerer i SAV2-området nord for Hustavika, sier Bjarte Lygren i MSD Animal Health.

Annonse

Pål Mugaas Jensen

I november alene var antallet solgte PD-doser 14,2 millioner.

- Dette er på samme nivå som i november 2012, men PD-vaksineringen av ettåringene startet tidligere i 2012, sier han,

Som vanlig sør for Hustadvika

I det klassiske PD-området sør for Hustadvika vaksineres det mot PD omtrent som vanlig. Likevel, noe av nedgangen i tallene så langt i år kan skyldes utsatt vaksinering av noen fiskegrupper.

Om statistikken Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt fra apotek til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

- Noe forklares også med valg av strategi i SAV2-området, der det i år ikke har blitt vaksinert mot PD til tross for en kraftig økning i antall PD-påvisninger. Vi har tidligere uttalt at vi synes dette er uheldig og at vi mener strategien for bekjempelse av PD nord for Hustadvika bør endres. I oktober passerte Trøndelag Hordaland i antall påviste/mistenkte tilfeller av Pancreas Disease (PD) på laks, og det har trolig en sammenheng blant annet med ulik vaksinestrategi i disse områdene, sier Lygren.

Les også: – PD-strategien i Trøndelag bør endres

Det ble i fjor solgt noen spredte doser PD-vaksine i Trøndelag. Logistikkutfordringer med to stikk er en av grunnene til at dette til nå ikke har blitt oppskalert til en helhetlig områdestrategi som må til for å få en vaksineeffekt i regionen.

November-nedgang i multivalente vaksiner

I november 2013 ble rundt 36 millioner laks vaksinert med injeksjonsvaksine mot furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår og IPN. Til sammenligning var antallet nesten 43 millioner i november 2012.

- Så langt i år, ved utgangen av november, var det likevel solgt rundt 2 % flere vaksinedoser i 2013 enn i 2012. Vi har grunn til å tro at en del lokaliteter har valgt å utsette vaksinering av ettåringer noe, så det samlede bildet kan endre seg når alle ettåringer er tatt med, sier Bjarte Lygren.

Innen dette segmentet utgjorde vaksiner med 0,1 ml injeksjonsvolum (standardvaksine) 36 % av antall doser, en økning på 5 % fra oktober. Dette sammenliknet med vaksine med 0,05 ml injeksjonsvolum (mikro).

 

Annonse