Gå til innhold
Annonse

Utarbeider bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrett

Nofima utvikler også et årlig barometer eller tilstandsrapport som skal fortelle hvordan det står til med bærekraften i den norske havbruksnæringen, er under utvikling. Foto: Frank Gregersen/Nofima
Nofima utvikler også et årlig barometer eller tilstandsrapport som skal fortelle hvordan det står til med bærekraften i den norske havbruksnæringen, er under utvikling. Foto: Frank Gregersen/Nofima

Et årlig barometer eller tilstandsrapport som skal fortelle hvordan det står til med bærekraften i den norske havbruksnæringen, er under utvikling, melder Nofima på sine nettsider.    

Annonse

På oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er Nofima i gang med et forprosjekt, som er starten på å utvikle et årlig bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrett. Torsdag samles fagmiljøene og næringen til et arbeidsmøte på Værnes, opplyser Nofima på sine nettsider.

– I Norge har vi i dag ofte et endimensjonalt fokus på miljø, og da gjerne på noen få miljøindikatorer når vi snakker om bærekraft innen havbruk. Økonomiske og sosiale forhold tas sjelden med. Derfor ønsker vi å bidra til å lage en samlende bærekraftsanalyse, som forteller hvordan det står til i den norske havbruksnæringen, sier administrerende direktør Geir Andreassen i FHF.

Det utvidede bærekraftbegrepet med både det økonomiske og sosiale aspektet – i tillegg til de miljømessige – vil bli lagt til grunn i prosjektet. Samfunnsutvikling, sysselsetting, areal- og ressurseffektivitet, i tillegg til økonomisk utvikling vil inkluderes.

– Utfordrende

– Arbeidet vil bli utfordrende. En av hovedutfordringene vil være å finne de sentrale kriteriene og indikatorene, som beskriver både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft for norsk lakseoppdrett. Det er mange aktuelle kriterier og indikatorer, og det er viktig å finne de riktige. Derfor inviteres det bredt til innspill. Vi må ha relevante indikatorer som er forståelige, legitime og troverdige. Ellers har de liten verdi, sier seniorforsker Otto Andreassen i Nofima.

Til å bistå i prosjektet er fagmiljøene fra NTNU, Universitetet i Stavanger og Sintef i første runde invitert med. Betraktninger og innspill fra andre fagmiljøer og miljøbevegelsen vil også inkluderes.

– Vi trenger å få inn flere dimensjoner av bærekraft. Bærekraft skal i henhold til internasjonale og nasjonale føringer baseres på tre pilarer: miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. Uten en tilfredsstillende utvikling innen alle tre pilarene vil ikke samfunnet som helhet kunne få en bærekraftig utvikling, sier seniorforsker Kine Mari Karlsen i Nofima.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse