Gå til innhold
Annonse

Utenlandssatsing og nye prosjekter dro ned omsetningen

Ifølge Sterner skyldes nedgangen i omsetningen på to millioner, flere foskjellige faktorer. Foto: Sterner AS.
Ifølge Sterner skyldes nedgangen i omsetningen på to millioner, flere foskjellige faktorer. Foto: Sterner AS.

Utstyrsleverandør Sterner AS fikk en nedgang i omsetningen, samtidig melder de om stor interesse for deres RAS-moduler blant oppdrettere.

Annonse

Sterner er en utstyrsleverandør som driver med salg av utstyr og løsninger til vannverk, fiskeoppdrett og industri. Sterner Holding AS eier 62 % av selskapet.

Omsetningen hos Sterner har blitt redusert med 2 mill kroner, fra 219 mill i 2017 til 217 mill i 2018. Driftsresultatet er likevel positivt, og selskapet endte med 9,1 mill i pluss mot et underskudd på 6,5 mill i 2017, noe som igjen resulterte i en driftsmargin på 4% mot -3% i 2017. Selskapet har hatt negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 1,2 mill.

- Utviklingen i omsetning er lavere enn forventet og skyldes flere forskjellige faktorer. Flere prosjekter har vært krevende og selskapet har ansatt mange nye medarbeidere. Samtidig har en økt utenlandssatsing krevd mye ressurser, skriver styret i årsberetningen.

Nøkkeltall for Sterner AS i 2018 og 2017.
Nøkkeltall for Sterner AS i 2018 og 2017.

Selskapet legger også til at de forventer flere ordrer på eksportmarkedet i 2019. 

Fokus på RAS-moduler

Selskapet har i 2018 fortsatt videreutviklingen av slam- og biogass løsninger til oppdrett.

- Leveransene har stått til forventningene og vi har hatt en positiv tilbakemelding fra markedet. Vi har på dette tatt en klar ledelse både i antall anlegg og tekniske løsninger i forhold til våre konkurrenter, skriver selskapet.

Den siste modellen på Sterner Modul løsning på RAS er nå kommet i drift.

- Den gode løsningen på kar-hydraulikken gjør at vi skånsomt tar hånd om partikler og død fisk. Disse RAS-modulene har fått stor interesse fra oppdrettere som ønsker å produsere postsmolt, skriver de.

Nå testes også en ny løsning på Biofilter ABBR som ifølge selskapet gir god hydraulikk, bedre utnyttelse av volumet samt hindrer sedimenteringer og H2S-problemer.

- Våre tester og simuleringer har gitt gode resultater. Dette vil ha stort fokus fremover da flere ønsker å bruke mer sjøvann på landbasert anlegg, står det i årsberetningen.

Sterner har per dags dato 55 ansatte, 13 kvinner og 42 menn. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse