Gå til innhold
Torskeyngel hos Norcod. Foto: Norcod
Torskeyngel hos Norcod. Foto: Norcod

Under en rutinemessig inspeksjon utført av Norcod sitt personell, oppdaget de en vertikal rift på 57 masker i en av deres merder på Frosvika. Anslagsvis 200 yngel antas å ha forlatt merden.

Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag.

Riften i merden skal ha blitt oppdaget av personellet 23 juli.

Saken ble rapportert til Fiskeridepartementet, og det ble iverksatt umiddelbare tiltak for å reparere skaden. Utstyret er mindre enn 2 måneder gammelt og laget av førsteklasses polyesternett, som Norcod skriver er overlegen
industristandard.

Produsenten skal ifølge Norcod undersøke saken og kommer tilbake med sine funn etter hvert.

- Norcod AS har økt hyppigheten av inspeksjoner, inntil en konklusjon er oppnådd sammen med produsenten om årsaken til svikten. Anslagsvis 200 yngel antas å ha forlatt merden. Denne saken forårsaker ikke økonomiske eller finansielle konsekvenser for Norcod AS, skriver de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?