Gå til innhold
Annonse

Var store på bekjempelse av lus - Nå vil de fjerne virus fra luften

Jan Rune Nordhagen i Chemco forteller at ionisering av luft kan være en effektiv måte å bekjempe luftbåren smitte på. Chemco/privat.
Jan Rune Nordhagen i Chemco forteller at ionisering av luft kan være en effektiv måte å bekjempe luftbåren smitte på. Chemco/privat.

Selskapet Chemco har vært en av to store leverandører av hydrogenperoksid til bekjempelse av lakselus og AGD. I takt med at de ikke-medikamentelle metodene har tatt over, har selskapet vært nødt til å omstille seg. Nå satser de på ioniserende luftrensere som kan fjerne virus fra luften.

Annonse

- Chemco har i det siste bygget seg opp innen desinfeksjon. Noe av det vi har gjort er å lansere et tåkeleggingssystem som allerede er tatt i bruk på slakterier, fiskebåter, prosessanlegg og prosessbåter. Der har de vist svært gode resultater iforhold til å fjerne listeria, forteller Jan Rune Nordhagen i Chemco.

Nå ruller de i tillegg ut et system for å ionisere luft som et beskyttelsestiltak mot luftbårne patogener, slik som for eksempel virus.

- Teknologien bak ionisering av luft er egentlig en godt kjent teknologi. Vi bruker høyspenning for å ionisere luftmolekyler, forklarer han.

I hovedsak fører høyspenningen til at molekyler, som for eksempel oksygen, tar opp et elektron og blir til O2-minus, et anion. De molekylene som kan gi fra seg elektroner, blir til kationer.

- Patogener som går igjennom maskinen vil bli direkte destruert. Men dette er ikke hovedvirkningen for systemet. Hovedvirkningen skjer gjennom at ionene binder seg til partikler i rommet etter at de kommer ut av maskinen, sier han.

Så skjer en av tre ting: En oksidering (et molekyl gir fra seg et elektron), en redusering (et molekyl tar opp et elektron) og/eller at partiklene klogger seg og faller til gulvet.

Standard for støvfrie rom

- Hvor effektivt er slik luftrensing da?

- Man bruker i dag slike systemer i rom som skal være helt støvfritt, med svært gode resultat. Ionisering har derfor ofte blitt til standard prosedyre i rom man ønsker å holde helt støvfrie, sier han.

Dermed får systemet også en desinfiserende effekt.

- I en studie brukte man marsvin og så på influensa. Og influensaen ble stoppet. Resultatene har vært så gode at man blant annet i New Scientist publiserte en artikkel hvor resultatene viste markant reduksjon i sykehusinfeksjoner. Det har også vært studier har også vist at på kontor med slike luftrensere så gikk antall sykedager ned, påpeker Nordhagen.

Metaanalyser viser helseeffekter

Han fremhever at noen påpeker at slike systemer også danner ozon, som ikke akkurat er helsefremmende å puste inn for mye av.

- Alle luftioniseringsmaskiner lager litt ozon, slik alle elektriske apparat som benytter høy spenning gjør.  Men om man har luftsirkulasjon i rommet vil ikke ozon være et problem. Metaanalyser viser ingen negativ effekt på helsen, ved bruk av ionisering av luft, men derimot flere gode helseeffekter, forteller han.

Nordhagen tror derfor slike systemer kan være en rimelig investering for fabrikker eller kontor som ønsker ekstra sikring mot luftbårne patogener.

For den som vil fordype seg i vitenskapelige undersøkelser rundt effekten av luftionisering anbefaler han følgende:

1 http://www.aaqr.org/doi/10.4209/aaqr.2010.06.0048

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15982270

3 http://www.aaqr.org/doi/10.4209/aaqr.2010.06.0048

4 https://www.newscientist.com/article/dn3228-air-ionisers-wipe-out-hospital-infections/

5 https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2334-10-92

6 https://www.continuitycentral.com/HealthyBuildings.pdf

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6213340/

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse