Gå til innhold
Annonse
Det islandske selskapet Ice Fish Farm er nå klar til å entre Olso børs sin Merkur-liste. Illustrasjonsfoto: Ice Fish FArm.
Det islandske selskapet Ice Fish Farm er nå klar til å entre Olso børs sin Merkur-liste. Illustrasjonsfoto: Ice Fish FArm.

Ice Fish Farm kunngjør at den rettede emisjonen er fullført med et totalt bruttoproveny på NOK 301.5 millioner, kombinert med et salg  av eksisterende aksjer fra minoritetsaksjonærer i selskapet på ca. NOK 89 millioner.

Annonse

- Transaksjonen mottok sterk interesse fra norske og internasjonale høykvalitets investorer og ble flere ganger overtegnet, fortelles det i en børsmelding.

Nettoprovenyet fra Emisjonen vil primært bli benyttet til å investere i  verdikjeden for å bidra til ytterligere produksjonsvekst innenfor eksisterende lisenser. Dette inkluderer utvidelse av smoltkapasitet, nytt utstyr og investeringer i biomasse.

I tillegg vil deler av nettoprovenyet bli benyttet til å tilbakebetale to utestående konvertible lån til Midt-Norsk Havbruk AS på til sammen rundt NOK 59 millioner. Selskapet vil ikke motta proveny fra aksjer solgt gjennom nedsalget.

Ice Fish Farm har søkt om og vil, med forbehold om nødvendig tillatelser fra Oslo Børs, notere selskapets aksjer på Merkur Market. Første dag aksjene kan handles på Merkur Market er forventet å være på eller omkring mandag 8. juni 2020.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse