Gå til innhold
Annonse

Vellykket reetableringsprosjekt i Steinkjervassdraget

Reetablering av Villfisk. Foto: Vegard Solli.
Reetablering av Villfisk. Foto: Vegard Solli.

Resultater fra reetableringsprosjektet etter behandling mot lakseparasitten G. salaris viser at det er fisk som er satt ut fra Miljødirektoratets genbank som har dominert i vassdraga, kommer det frem i en pressemelding.

Annonse

Dermed er den unike genetikken som er samlet inn til genbankprosjektet tilbakeført til vassdragene med suksess, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

I reetableringsperioden er det i alt tilbakeført ca. 8.000.000 rognkorn av laks fra Miljødirektoratets genbank på Haukvik i Hemne kommune, fordelt med ca. 2.000.000 i Figga, ca. 3.200.000 i Ogna og ca. 2.800.000 i Steinkjer og Byaelva. Det er også tilbakeført ca. 162.000 rognkorn av Sjøørret til Figga og ca. 134.000 til Byaelva fra Fylkesmannen i Møre og Romsdals genbank på Herje i Rauma kommune.

Tilbakevandring av voksenfisk til vassdragene har vært lavere enn forventet, men det kan se ut som om gytebestandsmålene både i Figga og Steinkjerelva/Byaelva er oppnådd i 2016.

Innsiget av laks til Trondheimsfjorden i reetableringsperioden har også generelt vært noe lavt. Det estimerte innsiget av laks i 2013 var det nest laveste som har vært beregnet siden 1997, og 2012 var også blant de fire laveste innsigene i samme periode (Ulvan et al 2016). Samtidig ser en at voksenfiskbestanden i Figga og Byaelva med Steinkjerelva øker fra 2015-2016, og sannsynligvis er gytebestandsmålet nådd i for begge disse elvene i 2016.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse