Gå til innhold
Annonse

Vestlandsoppdretter enig med NSL om pålagt PD-vaksinering

Paul Negård, fiskehelseleder i Eide Fjordbruk. Foto: EFB.
Paul Negård, fiskehelseleder i Eide Fjordbruk. Foto: EFB.

Paul Negård i Eide Fjordbruk, mener det er fornuftig å bruke vaksinering strategisk, men det forutsetter at vaksinen har tilstrekkelig effekt og bidrar til å redusere det totale smittepresset.

Annonse

Ett av bekjempelesestiltakene NSL nylig forslo i sitt høringsinnspill til Mattilsynet for den nye PD-forskriften, er at oppdrettere i sør må pålegges PD-vaksinering, dette gjelder da all fisk, også ørret, påpeker Frode Reppe ovenfor kyst.no.

NSL skriver i høringsinnspillet at de er enige i målene som Mattilsynet har satt for kampen mot PD, som er å hindre spredning av sykdom nordover og sørover fra PD-sonen, samt begrense konsekvensene av sykdom i PD-sonen, og legge til rette for at flest mulig anlegg innenfor sonen er fri for sykdom.

Ingen endring for Eide 

Fiskehelseleder Paul Negård i Eide Fjordbruk sier til kyst.no, at i likhet med så godt som alle selskap sør for Hustadvika vaksinerer Eide Fjordbruk all laks mot PD.

- Det har vi gjort i mange år så dette vil ikke medføre noen endring eller økte kostnader sammenlignet med dagens strategi, forteller han. 

Negård mener det er fornuftig å bruke vaksinering strategisk, men det forutsetter at vaksinen har tilstrekkelig effekt og bidrar til å redusere det totale smittepresset. Han påpeker at alt om PD-bekjempelsen er grundig beskrevet i «Generalplanen mot PD» som ble utarbeidet i PD-Fri-prosjektet, som ble tatt initiativ til allerede tilbake i 2007.

- Vaksinering et ett av mange tiltak som foreslås der, påpeker han.

Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD.
Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health. Foto: MSD.

Negård har også tidligere uttalt til kyst.no at det har vært behov for en bedre PD-vaksine. Les saken her: Håper ny PD-vaksine kan redusere tap i sjø 

Vaksinerer laksen, men ikke ørreten

Produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health sier til kyst.no at det er svært få lakseoppdrettere sør for Hustadvika som ikke vaksinerer, og at nær all laks sør for Hustadvika er vaksinert.

- De som ikke vaksinerer fisken tar en sjanse på at det ikke skal bli sykdom, sier hun.

Hun påpeker derimot at det er mange ørretoppdrettere som ikke vaksinerer fisken sin i dette området.

- Dette kan skyldes at det i dag heller ikke finnes en godkjent PD-vaksine til ørret, sier hun Og legger til at ørreten ikke blir like syk som laksen, men kan fungere som smittespreder.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse