Gå til innhold
Jan Gaare, Flavie Gohin, Emek Sayrek og Morten Kompen står bak Fishency Innovation. Foto: Fishency Innovation.
Jan Gaare, Flavie Gohin, Emek Sayrek og Morten Kompen står bak Fishency Innovation. Foto: Fishency Innovation.

Innovasjonsselskapet Fishency Innovation ønsker å automatisere lusetellingen i norsk havbruk. I november planlegger de pilottest av deres konsept i merdene.

Selskapet Fishency Innovation ble startet opp etter X2 Labs akseleratorprogram i Stavanger tidligere i år, og har i dag base i samme by.

De fire ansatte i selskapet har ulik bakgrunn, hvor de tre med-grunnleggerne møttes for første gang under programmet. Fra et ferskt synspunkt, begynte de samarbeidet for å komme opp med en innovativ løsning på oppdrettsnæringens lakselusproblem.  I tillegg mente gründerne næringen har dårlig med statistisk data, som er en viktig faktor i avgjørelsen om når det bør avluses.

- Målet vårt er å automatisere lusetellingen, som i dag koster norske oppdrettere over 300 millioner norske kroner i arbeidstimer alene, sier daglig Flavie Gohin til kyst.no.   

Hun påpeker at de totale kostnadene for tellingen nok er er høyere, ettersom dagens manuelle håndtering og tellemåte medfører stress og dødelighet hos fisk.

Fishency Innovation på lusetelling. Foto: Fishency Innovation.
Fishency Innovation på lusetelling. Foto: Fishency Innovation.

Lavkostnad-teknologi

Løsningen de har kommet frem til er et system kalt SmartFunnel, og er en kombinasjon av programvare og maskinvare. Data samles inn visuelt, før de lagres, prosesseres, og slik automatisk teller antall lus i anlegget før det genereres en rapport.

Gohin kan ikke gi flere detaljer om prosjektet før de har gjennomført pilottesting, men forteller at de leter etter et system med minimale kostnader, som samtidig er bedre for fisken enn manuell telling og i tråd med næringens krav og forskrifter.

- Vi tilbringer mye tid i samtale med næringen og eksperter for å forstå hva som trengs. Installasjon, operasjon og vedlikehold skal også bli implementert i et tidlig stadie, sier hun

Penger og partner på plass

Selskapet mottok nylig et tilskudd på 500 000 norske kroner fra RFFVest for videre validering av konseptet. Dette blir første fase av deres FoU-program, som er startet i samarbeid med IRIS Biomiljø i Mekjarvik. Stein Ove Tveiten fra NRS Feøy, har bekreftet å følge innovasjonsselsapet som pilotpartner gjennom denne fasen. Fishency har også tidligere vært ute på lusetellings-tur med NRS, noe Gohin opplyser var veldig lærerikt.

De første testene i anlegg er planlagt for november i år.

- Etter pilottestingen får vi se hvordan produktet må justeres eller endres, noe vi er interesserte i å få vite så fort som mulig.

Morten Kompen, Fishency Innovation sin finansdirektør, forteller at hovedmålet med prosjektet er å komme i rett posisjon til et større FoU-program som er planlagt tidlig neste år.

- Vi er i kontinuerlig kontakt med nye forretningspartnere og investorer for å forberede neste FoU-fase, legger han til. 

- Oppmuntrende tilbakemeldinger 

Gohin, som opprinnelig er fransk, flyttet til Stavanger i 2008 som oljeingeniør for Subsea7. Hun forteller at gründerne brukte de første månedene sammen til å møte oppdrettere, potensielle partnere og snakke med eksperter i industrien for å virkelig forstå luseproblemet. Etter å ha definert en løsning, og evaluert egne utfordringer, forteller hun at de fikk mye oppmuntrende tilbakemeldinger blant annet under AquaNor.

- Jeg er veldig stolt over hva vi har fått til så langt, på få måneder. Vi vet at det vi jobber med er en utfordring, men vi er overbevist om at vi har den riktige fremgangsmåten til problemet, rett team og partnere. I tillegg til støtte fra kontakter i industrien til å utvikle en raskere, enklere og billigere måte for automatisk lusetelling, sier Gohin. 

Selskapet mottok også denne sommeren finansiell støtte fra innovasjon Norge, og i september ble de valgt ut til å være med i Validés, ITSAs akseleratorprogram i Stavanger (iPark), som gir mentor- og inkubatorstøtte i tre månder.

Har du en sak du
vil tipse oss om?