Gå til innhold
Flere store aktører innen havbruksnæringen har bedt klima- og miljødepartementet om å ta tak i én av vår tids største miljøutfordringer: Mikroplast i havet. Øverst fra venstre: Roger Bekken (Daglig leder, SalMar Farming), Christian Johansen (Daglig leder, Kystmiljø), Per-Roar Gjerde (COO, Marine Harvest) og Bård Vegar Solhjell (Generalsekretær, WWF). (Foto: Privat, Linn Therese Skår Hosteland, Marine Harvest og Marius Nyheim Kristoffersen).
Flere store aktører innen havbruksnæringen har bedt klima- og miljødepartementet om å ta tak i én av vår tids største miljøutfordringer: Mikroplast i havet. Øverst fra venstre: Roger Bekken (Daglig leder, SalMar Farming), Christian Johansen (Daglig leder, Kystmiljø), Per-Roar Gjerde (COO, Marine Harvest) og Bård Vegar Solhjell (Generalsekretær, WWF). (Foto: Privat, Linn Therese Skår Hosteland, Marine Harvest og Marius Nyheim Kristoffersen).

Blant annet Salmar og Marine Harvest har anbefaler innføring av produsentansvarsordning for alle plastprodusenter.

Kystmiljø og WWF Verdens naturfond gikk i høst i gang med i et samarbeid om Miljøhugging, en ny metode for opphugging av utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen. Metoden er en ny, forseglet prosess som sikrer at sagspon fra opphugging av utrangert utstyr ikke kommer ut og forurenser det ytre miljø.

Daglig leder Christian Johansen i Kystmiljø sier de opplever at flere aktører har vært svært interessert i den nye metoden for opphugging.

– Vi ser at oppdrettsselskapene tar utfordringen med plast i havet på stadig større alvor, og har gjort en del viktige tiltak. Miljøhugging er ett av disse. Dette er et flott miljøtiltak, sier han i en pressemelding.

Per i dag finnes det ingen standard for opphugging av plast i havbruksnæringen. Dette er noe både Kystmiljø og WWF ønsker å ta tak i.

I et brev til daværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen står Kystmiljø, WWF Verdens naturfond, SalMar og Marine Harvest sammen om å be regjeringen innføre en produsentansvarsordning for plast i alle type næringer. Brevet, som ble sendt til klima- og miljødepartementet i midten av desember, skisserer også dagens utfordringer og utfordrer regjeringen på miljøpolitikken rundt en nasjonal produsentansvarsordning blant annet for fiskeri- og oppdrettsindustrien.

– Det er gledelig at så store selskap går sammen om dette. Havet trenger at vi stanser det store tilsiget av plast. Kloden vår er avhengig av at alle sammen tar større ansvar og er med å påser at plasten ikke kommer på avveie. Miljøhugging av oppdrettsmerder er et konkret tilfelle for nettopp dette, sier Johansen.


Forskere anslår at rundt 15 tonn plast ender opp i havet på verdensbasis hvert minutt. Dette tilsvarer over 8 millioner tonn plast per år. Det er anslått at denne mengden vil stige til 60 tonn hvert minutt i 2050 hvis dagens forbruk av plast og manglende avfallshåndtering fortsetter. Forskere mener da at mengden (i vekt) plast i havet vil overstige mengden fisk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?