Gå til innhold
Annonse

Vil bidra til optimal miljøovervåkning i laksemerden

Andreas Morland, gründer i Seasmart. Foto: Seasmart.
Andreas Morland, gründer i Seasmart. Foto: Seasmart.

Andreas Morland sammen med Jorunn Bårdsnes Horgheim fra Seasmart, har nylig utviklet tabeller for miljøovervåkning i havbruk. - En ting er å måle forholdene i merden. Noe annet er å forstå hva forholdene betyr for fisken, sier Morland.

Annonse

Han forteller at det i dag finnes mye forskning på miljøet, og hva det har å si for fisken.

- Og det gjøres stadig spennende oppdagelser om sammenhengen mellom miljø og fiskens vekst. Vi har foretatt en gjennomgang av mye av den forskningen som er gjort om sammenhengene og har laget en tabell om disse, sier han til kyst.no.

Han gikk gjennom store mengder data for å tilby kundene sine en best mulig miljøanalyse, men så såg han at dette kunne være fordelsmessig å ta i bruk for hele oppdrettsnæringen.

- Vi tror på å dele kunnskap og ønsker derfor å dele denne forståelsen om miljøforholdene med næringen. Vi har kokt ned noen av våre metoder, til noen enkle tabeller for bruk på merdkanten, som alle kan bruke, med utstyret de har i dag.

- Å få kontroll på miljøet i merdene er viktig, slår han fast.

- Alle kan måle

Tabellene ble laget for Seasmart sin selvgående drone for miljøovervåkning, som beveger seg trådløst inne i merden og måler oksygen, salinitet, temperatur og lysforhold.

- Vi leverer fra før analyser av forholdene i merdene, men med våre tabeller kan alle som har standard måleutstyr som eksempelvis oksygenmålere kan man få noe ut av tabellen. Jo mer detaljerte målinger man har jo bedre forstår man situasjoner i merden, sier han.

Tabellen skal presenteres og deles ut til alle som vil ha under Aqua Nor.

Les også: -Drone kan bidra til lavere fôrfaktor og minske dødelighet

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse