Gå til innhold

Vil bruke Sibirkorridoren til å fly sjømat direkte fra Nord-Norge til Asia

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson mener hovedproblemet i dag er at det bare er mulig å benytte Sibirkorridoren for et fåtall flyvninger. Foto: Regjeringen
Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson mener hovedproblemet i dag er at det bare er mulig å benytte Sibirkorridoren for et fåtall flyvninger. Foto: Regjeringen

Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, ber samferdselsminister Knut Arild Hareide ta initiativ til ny og bedre luftfartsavtale med Russland slik at Sibirkorridoren åpnes for å fly sjømat fra Nord-Norge til Asia.

- Vi har i lang tid jobbet mot myndighetene for å få en ny og bedre luftfartsavtale for flyfrakt gjennom Sibirkorridoren, sier Robert Eriksson, som er administrerende direktør i arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene til Kyst.no.

I dag går hovedtyngden av frakt fra Asia til vår verdensdel til Sentral-Europa.

- Jeg er imidlertid klar over at det vil være krevende å få frakt inn til Nord-Norge med de flyene som skal ta opp sjømaten. Spesielt dersom sjømaten alene skal bære kostnadene ved en tur/retur flyging, vil dette føre til for høye kostnader og høye fraktrater, sier Eriksson, men trekker frem at det finnes mulige løsninger:

- Ved bruk av Sibirkorridoren som er den korteste veien å fly mellom Europa og de store markedene i Asia. Her er det fult mulig å tenke seg en ordning hvor manglende retningsbalanse delvis kan kompenseres ved å omdirigere fraktfly fra Kontinentet til Nord-Norge. Derfor vil en mellomlanding med tomme fraktfly som skal tilbake til Asia ikke føre til stor økning i kostnaden for flyselskapet. Dette er en praksis som i dag utnyttes på Gardemoen, og som også fint kan benyttes fra nordnorske flyplasser, påpeker han.

Hovedproblemet i dag mener han er at det bare er mulig å benytte Sibirkorridoren for et fåtall flyvninger, og ulempen øker jo lengre nord i Europa man opererer fra.

- Det er derfor helt avgjørende at norske myndigheter arbeider aktivt og målrettet for å sikre en ny og bedre luftfartsavtale som gjør det mulig å benytte denne korridoren på generell basis. Samferdselsminister Hareide må ta et klart og tydelig initiativ ovenfor Russland. Det holder ikke å ta en telefon eller sende en e-post. Han må ta på seg ledertrøya, og sørge for å være en pådriver i dette arbeidet, sier sjefen i Sjømatbedriftene.

Stort potensiale i Nord-Norge

I 2019 ble det transportert 60.000 tonn fersk sjømat fra Nord-Norge til markeder utenfor Europa. Av dette gikk ca. 40.000 tonn til Asia og ca. 12.000 tonn til Nord-Amerika. I 2040 er det forventet at transportbehovet er 100.000 tonn.

- Markedene krever fersk fisk. Da er fly den eneste mulige transportform til markeder utenfor Europa. Tar vi utgangspunkt i dagens produserte volum representerer det om lag 14 fullastede fraktfly hver uke. Dette vil stige til 23 i 2040, basert på vekstprognosene i rapporten. Da skjønner alle at bedre transportløsninger er nødvendig, sier Eriksson.

Sjømatbedriftene har derfor over lang tid arbeidet for å få utredet mulighetene for flyfrakt av sjømat direkte fra Nord-Norge og til markeder utenfor Europa. Transportutvikling AS har på oppdrag fra Avinor kartlagt viktige forutsetninger for at sjømat kan transporteres direkte fra flyplasser i Nord-Norge.

- Vi er svært glade for at man nå har fått gjort en grundig utredning og at vi nå har fått en rapport som grundig belyser muligheter og utfordringer for å få dette til, sier han.

Sjømatbedriftene er også tydelig på at dette ikke er noe quick-fix, men at dette krever betydelig innsats på flere fronter.

- Det krever engasjerte aktører, for det første må industrien være villig til å forplikte seg med volum som skal fraktes dersom et nytt konsept skal komme i gang. For det andre må landsdelen evne å samle seg om en flyplass. Dette er nødvendig for å skape grunnlag for et stabilt og varig direkteflytilbud, avslutter Robert Eriksson administrerende direktør i Sjømatbedriftene.

Les rapporten her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?