Gå til innhold
Annonse
Øyvind Vågnes fra Vaxxinova og Henriette Glosvik fra Marine Harvest under rensefiskkonferansen 2016.
Øyvind Vågnes fra Vaxxinova og Henriette Glosvik fra Marine Harvest under rensefiskkonferansen 2016.

- Vi har satt ut 1.5 millioner rensefisk i 2015 og håper å to eller tredoble dette i år, sier Henriette Glosvik fra Marine Harvest. Dette sier hun på tross av at mye av rensefisk-produksjonen ikke gikk særlig bra for selskapet i fjor.

Annonse

Marine Harvest har i dag fire heldrevne rensefiskanlegg hvor det produseres både rognkjeks og berggylte. Berggylte-produksjonen produseres i to sykluser. En på vår og en på høst.

- Vårproduksjonen på berggylte gikk ikke særlig bra. Vi opplevde da en dødelighet i tidlig larvefase som vi ikke har sett før. Vi prøvde å finne årsaken men har enda ikke kunne konkludert med noe. Vi har tenkt på at virus og ubalanse i levendefôr-kulturen kan være årsaker, sier hun.

Selskapet tok etter dødeligheten forhåndsregler og vasket ned anlegget, før de startet opp igjen ny produksjon.

- Høst 2015 ser ut som det går mye bedre med, legger hun til.

Glosvik påpeker også at de har  hatt en del kvalitetsutfordringer på fisken som de har jobbet med.

- Vi har hatt kjevemisdannelser som vi mener er knyttet til fôr, hodeerosjoner vi tror er knyttet til vannkvalitet,  og finneslitasje som kan være knyttet til bakterier, opplyser hun.

Faktorene som menes å gi disse utfordringene har de forbedret, med eksempelvis fôring med lite næringsrikt fôr i en periode.

- Vi har også begynt å registrere kvalitetsfeil på fisken. Vi måler vekt lengde og ser på utfordingene vi har hatt og graderer de utfra dette. Vi ser at kvaliteten blir bedre, sier hun.

Slaktet tusenvis av rognkjeks

På rognkjekssiden opplyser hun at selskapet har hatt utfordringer med vibriose.

- Vi påviste etterhvert også atypisk furunkulose i flere av karene på rognkjeks-anlegget. Vi valgte på tross av sykdommen å sette ut noe av fisken da det ikke var i alle kar, forteller hun.

Sykdommen førte likevel til at de måtte avlivet flere hundre tusen fisk.

- Også her la vi ned og vasket ned anlegget før driften startet opp igjen, sier hun.

På grunn av sykdomsutbruddene screener de nå stamfisken for å holde kontroll på om det er den som bringer bakteriene inn i anlegget.

- Vi har screenet 50 fisk og det ser foreløpig bra ut. Vi fikk påvist aeremonas salmonicida på fire hunner og disse valgte vi å ta ut av rognproduksjonen, opplyser hun.

Hun er likevel optimistisk for fremtiden til rensefisken i Marine Harvest.

- Vi har satt ut 1.5 millioner rensefisk i 2015 og håper å to eller tredoble dette i år, sier hun.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse