Gå til innhold
Annonse
Foto: Mattilsynet.
Foto: Mattilsynet.

Mattilsynet foreslår å endre størrelsen på bekjempelsessonen til SAV2-forskriften i Nordfjord. Ved å gjøre sonen mindre mener vi at vi øker sjansen for å kunne utrydde SAV2 fra Nordfjord fordi virksomhetene i sonen vil gjennomføre en felles brakklegging, melder de i en pressemelding.  

Annonse

Da den eksisterende forskriften ble hørt tidligere i år ble det skissert i høringsbrevet at det kunne bli aktuelt å gjøre bekjempelsessonen mindre dersom prøvetaking over tid tilsier at smitten er begrenset til enkelte lokaliteter, og at Mattilsynet mener at dette er viktig for å kunne bekjempe SAV2 i Nordfjord.

Overvåkingsresultatene viser at det er grunnlag for å begrense utbredelsen av bekjempelsessonen. Det er også et viktig moment at de tre virksomhetene som ligger i sonen skal brakklegge lokalitetene sine i februar måned 2016. Mattilsynet mener at dette vil være veldig viktig for utryddelsesstrategien i området.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse