Gå til innhold
Annonse
Bendik Fyhn Terjesen fra Nofima. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Bendik Fyhn Terjesen fra Nofima. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

- Vi skal gjøre lukkede anlegg til hyllevare. Gjøre det slik at en oppdretter kan bestille det på samme måte som en hvilken som helst annen vare de handler i dag, sier Bendik Fyhn Terjesen, senterleder i Ctrl Aqua.

Annonse

Ctrl Aqua er et SFI (Senter for innovasjonsdrevet forskning) som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi.

Hovedfokus er innovasjoner for de strategiske periodene i laksens produksjonssyklus, slik som postsmoltfasen.

Under seminaret” Ikke medikamentelle metoder for forebygging og kontroll av lakselus”, ga Terjesen er oppdatering på lukkede anlegg

- Vi har i hovedsak to typer lukkede anlegg. Lukkede på land og lukkede merder i sjø også kalt semilukkede anlegg, innledet Nofimaforskeren.

- På land er det ofte brukt resirkuleringsteknologi (RAS) hvor man gjenvinner opptil 100 % av vannet. Alt sjøvann som brukes i lukket produksjon hentes i hovedsak fra dypt vann, forklarer han.

Terjesen peker så på at det er flere fordeler med en lukket lakse-produksjon.

- Det er mindre sjanse for lus og spredning av lus, fisken blir mer robust og takler miljøet i sjøen bedre, man får redusert tid i sjøen med mer, informerer han.

Vil forbedre og senke kostnader

Ved senteret ses det nå på lukket postsmoltproduksjon av laks fra 1-2 kilo. Det gjør de for at næringen i fremtiden kan oppnå en mest mulig optimal produksjon av postsmolt.

- Landbaserte anlegg er kommersielt tilgjengelig i dag, men vi mener det er behov for økt pålitelighet og å senke kostnadene. Eksempelvis er dette knyttet til vannkvalitet, mer robuste sensorer og Co2 lufting, sier han.

Tidlig kjønnsmodning og bismak samt utnyttelse av slam er også viktige problemstillinger når det gjelder produksjon av laks på land.

- Lukkede anlegg i sjø er også kommersielt tilgjengelig og det er cirka ti ulike modeller tilgengelig, men også her er det utfordringer. Påliteligheten og produksjonskostnads-oversikt må utvikles. Her er det kanskje større utfordringer enn landanleggene, da den semilukkede teknologien har vert tilgjengelig i kort tid. Vi ser likevel mange av de samme utfordringene i produksjonen, sier han.

70 000 tonn i lukket produksjon

I lukkede anlegg på land produseres det ifølge Terjesen 300 millioner smolt, noe som resulterer i cirka 25 000 tonn smolt årlig.

- Når det gjelder postsmolt er det også beregnet til omtrent 25 000 tonn.  Det er i tillegg signalisert inntil 20 000 tonn laks som skal produseres frem til slakt. Dette dekker omtrent tillatelsene på 70 000 tonn, opplyser forskeren.

Han peker på at dersom all laks skal produseres i lukkede anlegg til ett kilo, betyr det at næringen må øke produksjonen med 12 ganger det den er i dag.

- Effekten av lukkede anlegg på land er null lus, i sjø kan vi regne 0-0.2 lus. Foreløpige resultater tyder også på at man får lavere luse-påslag på postsmolt. Vi har også sett at man kan ha tre ganger høyere tetthet i lukkede anlegg i sjø, så man får økte volumer. Også redusert dødelighet ser vi, informerer han.

- Jeg tror fritidens oppdrett er en kombinasjon av flere metoder. Både på land i sjø og offshore, konkluderer han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse