Gå til innhold
Annonse

Vil ha bedre kunnskap om gjellebetennelse hos laks

Gjellebetennelse med ukjent årsak
 er en av de vanligste diagnosene i 
norsk fiskeoppdrett. Snitt av gjelle med 
betennelse. Foto: Renate Johansen
Gjellebetennelse med ukjent årsak er en av de vanligste diagnosene i norsk fiskeoppdrett. Snitt av gjelle med betennelse. Foto: Renate Johansen

Laks i sjø rammes ofte av gjellebetennelse om høsten og tapstallene er til dels store. Et prosjekt som startet opp på Veterinærinstituttet i juni 2012 og skal vare til juni 2014 har bl.a. som formål om å utvikle diagnostiske verktøy som kan påvise aktuelle smittestoff som forårsaker sykdommen.

Annonse

− Sykdommen leder ofte til respirasjonsproblemer og kan gi høy dødelighet, forteller prosjektleder ved Veterinærinstituttet, Anne-Gerd Gjevre til instituttets hjemmesider.

− Sykdommen gir også dårligere tilvekst og økt mottakelighet for andre sjukdommer. Derfor er det viktig å få mer kunnskap om denne sykdommen, sier hun.

Prosjektet skal etablere et scoringssystem for vurdering av gjelleskader og studere vert-agens interaksjoner.

− Etter hvert skal vi også gjennomføre smitteforsøk med aktuelle smittestoff, forteller hun.

Gjellebetennelse med ukjent årsak er en av de vanligste diagnosene i norsk fiskeoppdrett. Snitt av gjelle med betennelse. Foto: Renate Johansen
Gjellebetennelse med ukjent årsak er en av de vanligste diagnosene i norsk fiskeoppdrett. Snitt av gjelle med betennelse. Foto: Renate Johansen

− Målet er også å holde workshop og kurs for diagnostikere, næring og fiskehelsetjenester etter hvert som vi bygger mer kunnskap om sykdommen.

Noe av feltmateriale ble samlet inn høsten 2012 og noe vil bli samlet inn denne høsten (2013).Fiskehelsetjenestene er sentrale i dette arbeidet, og oppfordres til å sende inn materiale til prosjektet.

Finanseringen av prosjektet er det Fiskeri og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) og internmidler som står for.

Les prosjektbeskrivelsen her

Annonse