Gå til innhold
Annonse

Vil hjelpe nye bedrifter som har innovative løsninger for sjømatbransjen

Selskap som har en god ide til innovasjon, kan nå få drahjelp til å komme i gang med oppstart og kommersialisering. Nå arrangeres det første programmet rettet mot aktører i mot sjømatnæringen. Her fra en samling i et tidligere program.
Selskap som har en god ide til innovasjon, kan nå få drahjelp til å komme i gang med oppstart og kommersialisering. Nå arrangeres det første programmet rettet mot aktører i mot sjømatnæringen. Her fra en samling i et tidligere program.

Har du en god og innovativ forretningsidé som du vil kommersialisere mot sjømatnæringen? Nå i høst starter et intensivt program som skal gi starthjelp til de som går med en gründer i magen.

Annonse

- De heldige som etter søknad kvalifiserer seg for deltakelse får uvurderlig hjelp, sier prosjektleder Caspar Macody Lund i Bergen Teknologioverføring (BTO).

Det er BTO og NCE Seafood Innovation Cluster som står bak programmet som har fått navnet ACCEL Seafood.

- Siden 2011 har vi gjennomført 15 ulike ACCEL-programmer. Programmene har vært enormt populære og har fått solide tilbakemeldinger fra de 94 selskapene som har vært med, forteller Macody Lund.

Nå i høst er det første gang de kjører et eget kurs rettet mot sjømatnæringen.

ACCEL Seafood blir et 12 ukers intensivt program for de som vil starte eller har startet et innovativt selskap innen sjømatbransjen.

- De heldige som kvalifiserer seg for deltakelse får uvurderlig tilgang på kunder, investorer og de store industriaktørene i bransjen, sier han.

Kjente navn

Bedrifter som Marine Harvest, Grieg Seafood, Ewos/Cargill, Lerøy og Salmon Group er industripartnere. I tillegg har de fått med seg på laget et team av mentorer som vil bidra. Her finner man flere kjente navn fra bransjen som bl.a Ole Jacob Myre, Hans Runshaug, Hans Haddal, Rolf Mork-Knudsen mfl.

Selve deltagelsen på kurset er gratis. Men ikke alle som vil får være med.

- Vi plukker ut etter søknad de ti selskapene vi vurderer som best egnet til å starte på kurset. Selve søknaden er svært enkel, gjøres på nett og tar maks fem minutter, forklarer Lund.

Søknadsfristen er satt til 15 september.

Samlinger i Bergen

Det vil gjennom kurset bli hold flere samlinger i Bergen, som selskapene selv må dekke reisen til. Noen av samlingene vil også kunne gjøres virtuelt.

- På samlingene vil vi gi innføring i hvordan arbeide smart med å utvikle egne forretningsideer. Vi vil holde en workshop som ender med at man skal presentere seg for industriaktører og investorer, sier han.

Tilbakemeldingen fra disse presentasjonene vil deretter gi grunnlag for at man plukker ut fem selskaper som får være med videre på hele 12-ukers programmet.

Kursformen er en kombinasjon av teori og oppgaver der bruk av ulike verktøy står sentralt, kombinert med mange kundemøter.

Noen utfordringer man ønsker å bidra til å løse, kan være:

  • Hvilke målgruppe skal man begynne med
  • Hvordan skal selskapene ta betalt for løsningen
  • Hvilket marked skal en rette seg mot først
  • Hvordan kan man sikre et smidig utviklingsløp av teknologi samtidig som man bygger kundebase
  • Hvordan kan man sikre kunder og omsetning før produktet er ferdig
  • Hvem er selskapets viktigste partnere
  • Hva mener kundene om forretningsideen

For mer informasjon og utfylling av søknad, sjekk hjemmesiden til programmet

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse