Gå til innhold
Annonse
Jon Hindar Cermaq 1,5
Jon Hindar Cermaq 1,5

Kapitalmarkedsuken : Cermaq vil redusere kostnadene for atlantisk laks i Chile med 0,8 US dollar per kg ved å bedre biologiske resultater.

Annonse

På Cermaqs kapitalmarkedsdag i dag presenterte selskapet sin strategi som et rendyrket oppdrettsselskap. I Chile, der Cermaq har mer enn 50 prosent av sin virksomhet, er ambisjonen å redusere produksjonskostnadene for atlantisk laks med 18 prosent i 2015 gjennom omfattende tiltak for å bedre de biologiske resultatene.

Les også: Fiskehelse før videre vekst i Chile

Jon Hindar Cermaq. Foto: Elisabeth Nodland
Jon Hindar Cermaq. Foto: Elisabeth Nodland

Kapitalmarkedsdagen i Trafun i Chiles Region Los Lagos (X) var en del av et større Cermaq-program der rammene for chilensk industri ble presentert, inkludert den sanitære situasjonen, produksjonsestimater, samt regulatoriske forhold og politisk utvikling.

- Bedret fiskehelse i Chile er en forutsetning for å gjenskape lønnsomheten i denne regionen som er svært viktig for Cermaq.

- Vi har i dag presentert en strategi som omfatter en ambisjon om å redusere våre produksjons- og nedgraderingskostnader for atlantisk laks med 0,8 US dollar per kg i 2015, sier konsernsjef Jon Hindar.

Hovedelementene for å bedre den biologiske situasjonen inkluderer koordinering og samarbeid innen industrien i Chile, etterlevelse av regelverk spesielt når det gjelder Caligus (chilensk lakselus) og flere effektive behandlingsmidler som nå er tilgjengelig for næringen.

- Vi anser fortsatt at oppdrettsindustrien i Chile har store muligheter, og vil aktivt bidra til og støtte opp under forbedringer i næringen, understreker Jon Hindar.

Cermaq har som mål å vokse til verdens nest største lakseoppdretter gjennom organisk vekst og selektive oppkjøp, og er godt posisjonert for dette og derved bygge aksjonærverdier.

- Cermaq endres til et rendyrket oppdrettsselskap, og vil fokusere på lønnsom vekst samtidig som selskapet fortsatt er åpen for å delta i industri-konsolidering gitt at de har industriell verdi og skaper aksjonærverdier, konkluderer Jon Hindar.

Cermaqs styre vil den 9. desember ta stilling til innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 7. januar2014 med et forventet forslag om et foreløpig ekstraordinært utbytte på omkring 50 kroner per aksje fra vederlaget som ble mottatt ved gjennomføringen av salget av EWOS, med et mulig tilleggs-utbytte på et senere tidspunkt.

Les også: Støtter offentliggjøring av sykdomstall i Chile