Gå til innhold
Annonse

Vil sikre laksetransporten med utviding og ikke nybygging

Nordlandsbanen. Illustrasjonsfoto: Tore Bjørback Amblie/NSB.
Nordlandsbanen. Illustrasjonsfoto: Tore Bjørback Amblie/NSB.

Jørn Eldby i SINTEF Nord mener andre ting bør prioriteres enn etableringen av en ny Nordnorgebane, for å sikre transport av laks til resten av kontinentet.

Annonse

NRK meldte i forrige at Regjeringen bestiller utredning om Nordnorgebanen fra Fauske til Tromsø skal realiseres i neste Nasjonal Transportplan, kun seks år etter at det ble konkludert med at det ikke var lønnsomt nok.

Jørn Eldby er administrerende direktør i Sintef Nord. Foto: Sintef.
Jørn Eldby er administrerende direktør i Sintef Nord. Foto: Sintef.

En utbygging av jernbane i Nord-Norge har potensial til å flytte store deler av frakt av laks fra vei til tog. Noe som også er et sterkt ønske fra blant annet politikere, trafikanter og havbruksnæringen selv.

- I dag fraktes 200 000 tonn laks med Ofotbanen fra Narvik gjennom Sverige, via Oslo, og ned til kontinentet, er det ikke mer fornuftig å videreutvikle den infrastrukturen man allerede har?, sier Jørn Eldby direktør i Sintef Nord.

Han har tidligere gjennomført analyser for å øke verdiskapningen i Nord-Norge, spesielt med hensyn til transport av laks.

Les også: Nedlagt Flyplass kan bli Nord-Norges lakseterminal

Tre prioriteringer

Eldby mener det er tre prioritering som bør komme i første rekke før Nordnorgebanen eventuelt skal forlenges. Disse er dobbeltspor på Ofotbanen inkludert sikring av kapasiteten gjennom Sverige for økt eksport av norsk laks, oppgradering og industriell utnyttelse av eksisterende Nordnorgebane og bygging av E10 helt frem til Evenes, korteste vei under Tjeldsundet.

- Det ligger også formidable potensialer økonomisk og miljømessig i anvendelse av Evenes som flyplass for lakseeksport, understreker Eldby.

Han mener at det ligger et potensial i forlengelse av Nordnorgebanen fra Fauske til Narvik, men at det må prioriteres etter tiltakene som er nevnt.

- Det er et veldig spinkelt grunnlag for meg å bygge ut jernbanestrekningen nord for Narvik, befolknings- og næringsgrunnlaget på kort og lengre sikt blir for tynt, og når man vet hvor stor kostnad en jernbanebygging har blir dette veldig urealistisk for meg.

- Jeg klarer ikke se det kommersielle potensialet, selv om det er miljøgevinst, legger han til.

Kan sikre transport av norsk laks både på kort og lang sikt

Det Eldby heller mener bør satses på er en oppgradering av Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna, slik at strekningen får dobbeltspor. Samtidig må flaskehalsen på strekningen Boden – Bastuträsk utbedres.

- Her må finansiering av dobbeltsporet inkluderes i Nasjonal Transportplan, og realiseres under forutsetning av at svenskene beslutter byggingen av Norrbotniabanen mellom Umeå og Luleå.

Samlet vil dette ifølge han, sikre kapasitetsbehov for norsk laks gjennom Sverige på kort og lang sikt.

- Strekningen tar allerede 200.000 tonn, eller rundt 40 prosent av all nordnorsk produksjon av laks. Slår prognosene frem mot år 2050 til, kan dette økes til 1 million tonn.

Muligheten gjennom økt transport av gods på bane spesielt, mener han ville ført til høyere verdiskapning og produktivitet i Nord-Norge.

- Det er også viktig å realisere insitamentsordninger slik at vi får løftet gods over fra bil og til bane og sjø, påpeker han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse