Gå til innhold
Annonse
Lasse Kristiansen, Youngfish. Foto: privat.
Lasse Kristiansen, Youngfish. Foto: privat.

- YoungFish fortsetter å vokse, og det er økende interesse for lokale initiativ for å komme tettere på medlemsmassen der de er. Derfor ønsker YoungFish at det opprettes et lokallag for Midt-Norge. Trondheim har en sentral posisjon for sjømatnæringen i Midt-Norge, og er et naturlig sete for et lokallag av YoungFish i Midt-Norge, melder de.

Annonse

Lokallaget i Trondheim vil få navnet YoungFish Midt, og skal på lik linje med lokallaget YoungFish Nord foreløpig fungere som en undergruppe av sentralstyret i Bergen. Lasse Kristiansen er innstilt som leder. Han er ansatt som prosjektleder ved NTNU og ser fram til å etablere et lokallag for Midt-Norge.

– Til vanlig jobber jeg med å tilrettelegge for samarbeid, og lage møteplasser for elever, studenter, forskere, næringsledere, og virkemiddelapparat innenfor havbruk. På lik linje som i min jobb, er det er uttrykt behov for å bygge lignende nettverk og møteplasser målrettet for unge i sjømatnæringen. Som tidligere innflytter fra havbruksmiljøet i Nord-Norge, har jeg kjent på at det kan være tungrodd å finne arenaer hvor man kan komme i kontakt med unge i miljøet i Midt-Norge. Det vil vi endre med opprettelsen med YoungFish Midt, sier Kristiansen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse