Oppdrettsfisk ørret. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.
Oppdrettsfisk ørret. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.

Hofseth Aqua går for ASC-sertifisering

Som første oppdretter av regnbueørret i Norge er nå to av Hofseth Aquas oppdrettsanlegg ASC-sertifisert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

–Det arbeides videre med å få ASC-sertifisert resten av selskapets oppdrettsanlegg. Målet er å ha alt på plass i løpet av 2018, sier konsernsjef Roger Hofseth i en pressemelding.

Hofseth-konsernet opplever at både sluttkundene og omverdenen setter strengere og strengere krav til måten oppdrettsfisken produseres. Dette gjelder både miljøpåvirkning, fiskehelse og fiskevelferd.

–ASC sertifiseringen er således en viktig del av selskapets strategi for å sikre å bærekraftig og forsvarlig drift, sier konsernsjef Roger Hofseth.

Om ASC-sertifiseirng: 

  • ASC er et uavhengig sertifiseringsorgan for ansvarlig havbruk som ble startet i 2009 i samarbeid med WWF. Produkter med ASC-merket har møtt kravene i ASCs miljøstandard. Miljømerket viser forbrukerne at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.
  • ASC er forkortelsen for Aquaculture Stewardship Council, og er en uavhengig organisasjon uten fortjeneste som sertifiserer havbruksanlegg etter en åpen prosess hvor et godkjent sertifiseringsbyrå utførerer sertfiseringen.
  • ASC har som mål å være den ledende internasjonale standardsetter for ansvarlig havbruk. ASCs miljøstandard setter både miljømessige og sosiale krav. Dyrevelferd er også dekket av ASCs standard.

Om Hofseth Aqua og Hofseth konsernet: 

  • Hofseth Aqua er et helintegrert oppdrettsselskap med syv matfiskkonsesjoner, egen settefiskproduksjon, seks sjølokaliteter og eget slakteri og produserer 10-12.000 tonn med ørret per år.
  • Hofseth Aqua er en del av Hofseth International AS som er et internasjonalt sjømatkonsern med hovedkontor i Ålesund. Selskapet er Norges ledende videreforedler av laks og ørret og har en total foredlingskapasitet på 85.000 tonn råstoff på sine tre fabrikker på Sunnmøre; Ålesund, Valderøy og Syvde.
  • Konsernet har ca 350 ansatte og omsatte for nærmere to milliarder kroner i 2016. Hofseth International produserer alt av ferdigprodukter, herunder fileter, porsjoner og røkte produkter for ledende internasjonale dagligvare- og restaurantkjeder og mer enn 95 prosent av produksjonen eksporteres.
  • Hofseth International er også største aksjonær og leverandør av råstoff til Hofseth Biocare som bruker avskjær fra foredling til å produsere lakseolje, protein og kalsium.
  • Hofseth Biocare spiller en nøkkelrolle i konsernets strategi om å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet drift, hvor hele fisken utnyttes uten at noe går til spille.