Assisterende Driftsleder Kviteberg

Frist: 07.07

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks. Hver dag produserer våre 12.000 ansatte i 25 land 7,4 millioner sunne og deilige måltider, servert til kunder over hele kloden. Mowi dekker hele verdikjeden og produksjonskjeden, fra fôr til tallerken, og gjennom vår visjon om å lede den ”blå revolusjonen” er vi opptatt av å drive havbruk på en ansvarlig og effektiv måte. Mowi har hovedkontor i Bergen, Norge, og er notert på Oslo Børs.

Mowi Nord

Søknadsfrist: 07.07.2022
Sted: Kviteberg i Kvænangen kommune, Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon:

Driftsleder Kristianne Beldo.

Tlf. 951 41 686

Har du ambisjoner og ønsker spennende utfordringer?

Mowi Nord søker ASSISTERENDE DRIFTSLEDER til vårt matfiskanlegg Kviteberg i Kvænangen kommune i Troms og Finnmark.

Ansvarsområder:  

 • Bistå driftsleder i planlegging og lede driften av anlegget  
 • Bistå driftsleder i utøvelse av personal- og HMS ledelse
 • Motivere og lede medarbeidere til å oppnå optimal produksjon  
 • Sikre at rutiner og oppgaver gjennomføres i henhold til Mowi sine retningslinjer   
 • Delta i det daglige operative arbeidet i anlegget

Viktige egenskaper som assisterende driftsleder:  

 • Er tydelig på forventninger, mål og ansvar  
 • Har sterk gjennomføringsevne og utfordrer det eksisterende  
 • Viser retning, tenker helhet og ser det store bildet  
 • Er bevisst betydningen av HMS, og eget ansvar for ansattes sikkerhet
 • Er en rollemodell, bygger kultur og en pådriver for positiv utvikling   

Mowi tilbyr:  

 • Konkurransedyktige betingelser  
 • En spennende og viktig jobb i verdens største sjømatselskap  
 • Et sterkt faglig miljø både lokalt, nasjonalt og internasjonalt  
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig og faglig utvikling, både gjennom kompetanseheving og internasjonal mobilitet  
   

Vi legger vekt på at du har utdanning innen akvakultur, havbruk eller biologi. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

Assisterende driftsleder er en stilling for personer som har et inderlig ønske om å være med å påvirke og utvikle havbruksnæringen. For rette vedkommende er det store muligheter både nasjonalt og internasjonalt 

Stillingen rapporterer til driftsleder og vil være driftsleders stedfortreder.

Registrer din søknad og CV på www.mowi.no innen 07.07.2022