Atlantis på vei ned i dypet på lokaliteten Otervika med 170 000 fisk. Foto: Tina Oldham/Havforskningsinstituttet.

Tredje utsett av fisk i Atlantis

Atlantis Subsea Farming har nå satt ut fisk i de nedsenkbare merdene for tredje gang på lokaliteten Otervika helt sør i Nordland. Det ble satt ut fisk på ca 1,5-2,0 kg i to nedsenkbare merder, med 170 000 i hver merd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Laksen skal stå i de nedsenkbare merdene frem til slakting utpå høsten, og det er biomasse både fra Atlantis og SinkabergHansen i merdene. Når fisken er utslaktet vil prosjektet bli evaluert opp mot målkriteriene og konvertering av utviklingstillatelsen vurderes. 

Fisken var tilnærmet lusefri ved utsett og hadde en god helsestatus. Utviklingen i lusesituasjonen skal overvåkes i dypet med Aquabyte sitt kamerasystem da det er viktig å ha anlegget mest mulig nedsenket for å unngå lusepåslag, kommer det frem i en pressemelding. 

Prosjektleder Trude Olafsen sier fisken roet seg fort etter utsett og de følger nå nøye med på svømmehastighet, adferd og fôring.

- Fisken skal lære seg å bruke luftkuppelen for å fylle svømmeblæren og venne seg til et liv i dypet, forteller hun. 

Lokalitetsleder på Otervika, Rolf Skjærvø (SinkabergHansen), er meget fornøyd med at Atlantis nå er full av fisk. Foto: SinkabergHansen/Tom Lysø

- Det har vært en fantastisk innsats fra hele prosjektteamet den siste tiden for å klargjøre alt til utsettet - ikke minst fra de som jobber på lokaliteten, legger hun til. 

Anlegget er rigget med fire nedsenkbare merder for å få erfaring med flere merder i en og samme rammefortøyning.

Basert på erfaringene fra forrige utsett er det gjort tekniske endringer knyttet til selve kablings- og styringssystemet, bøyer og luftkuppel.

Frode Oppedal fra Havforskningsinstituttet følger nøye med på fiskens oppførsel etter senking i kontrollrommet til Atlantis på flåten. Foto: Tom Lysø/SinkabergHansen.

Atlantis Subsea Farming fikk i 2018 tildelt en utviklingstillatelse for å teste ut nedsenkbare merdanlegg. Selskapet er eid av SinkabergHansen AS, AKVA group ASA og Egersund Net AS.

Les også disse Kyst.no sakene om Atlantis Subsea Farming.