Smoltproduksjonen til Hiddenfjord skjer på Fútaklettur på Færøyene. På produksjonsområdet gjør de nå flere store utbygginger. Foto: Therese Soltveit.

Storsmolt reduserer produksjonstiden i sjø betraktelig for Hiddenfjord

Færøyene: Havbrukselskapet Hiddenfjord var tidlig på banen med storsmolt, og har i over syv år satset og investert i slik produksjon. Målet er en gjennomsnittstørrelse på 500 gram på all fisken som settes ut. - Direktør Atli Gregersen mener selskapet har vist vei for mange og at de ligger langt foran sine konkurrenter. - Den minste smolten vi setter ut ligger på 200 gram, og den største opp mot 650 gram, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det færøyske selskapet Hiddenfjord har satt storsmolt i sjøen opp til 650 gram, og gjennomsnittet ligger nå på 300 gram. Siden 2010 har selskapet jobbet med storsmolt og satset på dette som et godt virkemiddel i mot lus. Selskapet setter allerede ut smolt på 400-500 gram ut i sjø, som har vært slakteklar innen et år. Dette mener direktør Atli Gregersen sparer de for mange måneder med bekymringer for luseproblemer.

- Vi var tidlig på banen med satsing på storsmolt, og var kanskje de første som virkelig satset på dette i verden. Resultatene vi har fått så langt er svært bra, og vi har vist de andre oppdretterne at det kan fungere, fastslår direktøren.

Les også: Unngår sykdom med verdens strengeste forskrift

- Kan tømme lokalitet på 15 måneder

Atli Gregersen, direktør i det færøyske oppdrettsselskapet Hiddenfjord, sier de er kommet svært langt i produksjonen av storsmolt. Foto: Therese Soltveit.

Gregersen sier til kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett da vi besøker øyriket at selskapet har kommet langt i prosessen med å få fisken opp i en solid smoltstørrelse før utsett i sjø. Fisken de setter ut i sjøen har per dags dato en gjennomsnittsvekt på 300-350 gram. Men dette ønsker de å doble, for å minske tiden fisken står i sjø.

- Den minste smolten vi setter ut ligger på 200 gram, og den største opp mot 650 gram. Det viser seg at de fiskene som er over 400-500 gram, slakter vi innenfor ett år i full slaktestørrelse. Det betyr at hvis man får så stor smolt, så klarer man å tømme en lokalitet innenfor 15 måneder, fra første utsettsdag til siste slaktedag, opplyser Hiddenfjord-direktøren. 

Korter ned tid i sjø betraktelig

Store deler av fisken selskapet har slaktet har vært i sjø mindre enn ett år, og lå på fem-seks kilo. Selskapet har også stort fokus på at fisken som slaktes, helt uten bruk av lusemidler. Les mer om dette her. 

- Til vanlig er kanskje en normal produksjon rundt 20 -22 mnd, så kan du si det slik at du slipper fem-syv måneder med luseproblematikk og de kostnadene de fører med seg, forklarer han med et smil.

Produksjonen av smolten skjer på produksjonsområdet Fútaklettur, som ligger langs veien nær flyplassen på Vågar. Selskapets satsing ser du svært tydelig på størrelsen på produksjonsanlegget deres, samt de store utbyggingene som skjer der nå.

Vil ha smolt gjennomsnittet opp til 500 g

Produksjonsleder Ingi Joensen sier til kyst.no at de stadig bygger ut, og har nå syv store bygg på omlag 5200 kvm.

Ingi Joensen, produksjonsleder ved Hiddenfjords smoltanlegg, sier de har ambisjoner om å produsere tre millioner smolt i 2017. Foto: privat.

- Vi bygger om og utbygger hver dag. Blant annet bygger vi to nye biosystemer, som har tilknyttet fire fisketanker a 1000 kbm til hvert biosystem. Det er også laget plass til pumping, levering, sortering av laks, ny trafo og backup generatoranlegg er også med, opplyser han engasjert.

Per i dag er kar-volumet til selskapet på 12 000 kbm, men ultimo 2017 blir det 20 000 kmb. Den joviale færøyske produksjonslederen har vært driftleder siden 2005, og er tydelig stolt da han viser frem anlegget, som i løpet av 2017 skal produsere tre millioner smolt i størrelsen 300-600 g.

Da vi går inn i anlegget sier Joensen, lukter du det?

- Det er lukten av penger, sier han og ler godt.

Produksjonslederen forklarer videre at det biologiske samspillet er svært viktig, og sier at det er de sterkeste individene som vinner.

- Det er også viktig at vi sorterer ut taperfisk og fisk som ikke er den riktige størrelsen vi ønsker.

- RAS og miljø for fisken er essensielt

Joensen mener RAS er essensielt i å produsere storsmolt.

- RAS gir et stabilt miljø til fisken, og gjør at du har mer kontroll på produksjonen. Kjøling er også veldig essensielt, fordi all den energien vi tilfører til og i biosystemene ender ut i varme, og siden laks er en kaldtvannsfisk er det veldig viktig at du har kontroll på temperaturen i karene, påpeker han.

Hiddenfjord har i flere år jobbet med å få smolten større, og har gått fra 88 gram til rundt 515 gram. Gjennomsnittstørrelsen er enda 300 gram i sjø, men selskapet håper at dette skal gå opp til 500 i løpet av kort tid. Den største smolten de har produsert er hele 650 gram. Foto: Hiddenfjord.

Selskapet brukte tidligere mye olje til oppvarming av vannet. I dag bruker de derimot ingen olje.

- Det er viktig for oss å gjenbruke så mye energi som mulig. Med RAS-systemet genererer vi masse varme, og den energien vi oppnår bruker vi blant annet til sentralvarmesystemer og i ventilasjonssystemer.

Han sier at selskapet i fjor produserte 2,8 mill smolt, som i gjennomsnitt lå litt over 300 g.

- I 2015 var gjennomsnittet litt høyere, og lå opp mot 400 g, sier Joensen.

Les mer om storsmolt og Hiddenfjord i Norsk Fiskeoppdrett magasin nummer 4, som kommer ut i april.