Lusetelleren Falcon leverer rekordkvalitet

For første gang har en automatisk luseteller så god billedkvalitet at alle de tre stadiene av lus blir oppdaget. Kombinert med intelligent maskinlæring og høy oppetid, gir Falcon oppdretterne en mulighet for en ny, enklere hverdag.
- Bildene Falcon leverer har så høy oppløsning at vi kan se lakselusa i detalj, forteller veterinær Lene Høgset i MSD Animal Health. 
-  I tillegg kan vi se om fisken har sår eller deformiteter. Detaljgraden er så god at oppdretteren kan se om eventuelle sår er i ferd med å heles, eller om det er åpne, ferskere sår. Dermed får oppdretterne enda bedre kontroll over når laksen bør slaktes, hvilken slaktekvalitet den har og hvilke tiltak som best kan settes inn for lusebehandling og tiltak mot sår, legger hun til.
Dette kan gi store besparelser til oppdrettselskapene, og en mye enklere jobb når manuell telling erstattes med automatisk rapportering. Fra 2022 forventes det at den nye luseforskriften trer i kraft, og den vil mest sannsynlig bli gjort «teknologinøytral», slik at oppdretterne kan velge selv om de ønsker å benytte manuell eller automatisk telling.
 

AI og maskinlæring

Falcon er en 160 cm høy teknologisk enhet i merden som automatisk fotograferer laks og teller lakselus. Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring er en viktig del, altså at enheten selv blir bedre og bedre til å oppdage mønstre og gi rapporter.
- MSD Animal Health har lagt ned betydelige ressurser i å utvikle det vi mener er fremtiden for lakseoppdretterne. Mange kameraer, mange ulike lyskilder samt markedets mest moderne programvare er noen eksempler. Et annet er at vi har formet enheten som en «C» for at laksen ikke skal forveksle den med en rovfisk og bli skremt, forteller Leslie Roden i MSD Animal Health.
Hun forteller at Falcon er ferdig testet og er på jobb i oppdrettsanlegg i alle regioner i Norge. Opptiden er svært høy.

Teknologi for bedre fiskevelferd

MSD Animal Health er et av verdens ledende selskaper for legemidler og utstyr for å styrke dyrehelse. MSD Animeal Health er også ledende på løsninger til husdyr på land og kjæledyr.
De siste årene har MSD Animal Health kjøpt opp bedrifter med verdensledende teknologi for overvåking av dyr og velferd. VAKI og ScanAqua er velkjent fra oppdrettsnæringen, men også selskaper som IdentiGEN og Antelliq er kjøpt de seneste årene. Disse selskapene er blant grunnlaget for den sterke satsingen MSD Animal Health nå har på moderne teknologi for god dyrevelferd i lakseoppdrett. Etter oppkjøpene og videre produktutvikling har MSD nå midler som bedøver fisken, sederer fisken og beskytter fisken mot utvikling av sår.


Godt verktøy for bedre planlegging

Nytten av automatisk lusetelling er klar, den erstatter manuell telling. Fordelene med ekstrem billedkvalitet går imidlertid langt utover “bare” automatisk telling av lus.

- Falcons detaljrike bilder gjør at enheten kan gi viktige beslutningsdata til oppdretterne. I stedet for å ta opp noen få syke individer i overflaten manuelt og så måtte ta beslutninger for hele merden eller lokaliteten, kan mer omfattende og detaljerte data fortelle om fisk bør slaktes eller ikke, om hvordan sårutvikling og sårbehandling er i merden, hvordan behandlinger virker, med mer, forteller Nina Elise Frogg i MSD Animal Health.
Hun forklarer at med Falcon får du detaljert informasjon om lakselusa, for eksempel om det er voksen hunn med eller uten eggstreng (sier noe om forventet utvikling i lusemengden). Dette gjør det enklere å planlegge tidspunkt for lusebehandling. Hvert lusestadie har sin egen morfologi, og i programvaren til Falcon har MSD lagt inn deteksjon av en rekke stadier som er enda mer detaljerte enn rapporteringen til myndighetene krever.
- God fiskevelferd er en vinn-vinn-situasjon. Det gir gode betingelser for fisken, det gir god vekst og høy slaktekvalitet, og det er bra for forbrukerne som får høy kvalitet i maten sin og som kan vite at fiksevelferden er så høy som mulig. Det er både etiske og økonomiske fordeler, og det er ingen tap ved å ha god fiskevelferd, sier Nina Elise Frogg.
Hun forteller videre at utviklingen går mot lukkede anlegg, større anlegg og anlegg i mer værharde områder som lengre til havs. Da blir det enda viktigere med slik teknologi som Falcon representerer.

- Er det vanskelig å overvåke manuelt, vil gode automatiske systemer være nødvendig. Nå har vi faktisk en løsning som fungerer svært godt og som gjør den jobben mange har etterlyst i årevis, sier Frogg.