Aquabyte samler oppdrettsaktører, Mattilsynet og egne ressurser for å belyse status for automatisk lusetelling, hva dispensasjonene som er gitt fra Mattilsynet betyr, hvordan oppdrettere bruker teknologien – og hva som ligger i kortene fremover.

Aquaculture AI – Automatisk lusetelling live fra GreenFloor

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aquabyte AITM er en webinarserie fra Aquabyte og omhandler krysningspunktet mellom havbruk og AI/ maskinlæring. Første webinar i serien var i november 2020 – med flere enn 350 deltakere fra inn- og utland.

En verdensnyhet

I slutten av november kom nyheten som oppdrettsaktører og presse over store deler av verden betegnet som en revolusjon innen den pågående digitaliserings-revolusjonen i oppdrettsnæringen: Mattilsynet innvilget de første dispensasjonssøknadene fra luseforskriften for å telle lus utelukkende ved bruk at et automatisk system basert på kunstig intelligens og avanserte algoritmer.
 

De første dispensasjonene noensinne

Kvarøy Fiskeoppdrett AS og Seløy Sjøfarm AS fikk som første oppdrettere noensinne godkjenning av Mattilsynet til å telle lakselus automatisk og kontinuerlig med Aquabyte sitt system. Det betyr at man slipper å ta fisk opp av merden hver uke, får mer nøyaktige tall, optimaliserer driften og bedrer fiskevelferden.

Live fra GreenFloor i Media City Bergen

Webinaret som sendes live fra GreenFloor i Media City Bergen onsdag 27. januar er gratis og åpent for alle. I webinaret kan vi blant annet høre Else Marie Djupevåg fra Mattilsynet foredra om Mattilsynets forventinger og krav til automatisk lusetelling, Alf Gøran Knutsen fra Kvarøy Fiskeoppdrett fortelle om deres syn, og Bjørn Gillund fra Sinkaberg Hansen gi sitt syn på hvordan bygge gode prosedyrer for fiskehelse.​
​Moderator: Björgólfur Hávardsson, NCE Seafood Innovation Cluster.

PÅMELDING