- Utviklingen av autonome skip vil går raskt, sier senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet David Medhaug. Foto: Gustav Erik Blaalid

Kan få fôret med mannskapsløse fartøy

Nor-Shipping: Mannskapsløse fartøy, eller såkalt autonome skip, blir en realitet allerede mot slutten av 2018. Da er forsøksskipet «Yara Birkeland» klar for drift. Det er bare begynnelsen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- I første omgang blir det snakk om et bemannet fartøy der mannskapet skal kun være tilstede i fall det skjer uforutsette hendelser. Når testperioden er over, ligger alt til rette for autonom drift, sier prosjektleder Svein David Medhaug i Sjøfartsdirektoratet til kyst.no.

Allerede i fjor ble et større område i Trondheimsfjorden utpekt som testområde for autonome fartøy. I år er ytterligere en rute i grenlandsområdet utpekt som testrute.

Les også: Verdens første selvkjørende og utslippsfrie containerskip

- Utviklingen på dette området kommer til å gå svært raskt, tror Medhaug.

Han sier at fartøy i oppdrettsnæringen som har faste ruter, er godt egnet til autonom skipsfart, og trekker frem at en fôrbåt har bestemte ruter for leveranser, og alle operasjoner kan i praksis skje automatisk.

"Yara Birkeland" blir verdens første autonome fartøy med null-utslipp. Illustrasjon Kongsberg Maritime.

- Det er et godt eksempel hvordan autonome skip kan brukes. Fra det første testfartøyet går over fra å ha mennesker om bord til å være helt uavhengig av menneskelig tilstedeværelse, kan utviklingen gå raskt, sier Medhaug og legger til at det det vil være større utfordringer knyttet til norsk og internasjonalt regelverk for bruk av fartøyene enn det er til teknologien.

Allerede autonom

Han påpeker at mange fartøy er i praksis autonome allerede.

- Teknologien som brukes gjør at de kan fjernstyres. De fleste operasjoner er automatiserte og dermed tilgjengelige for fjernstyring. Men dette byr på en del andre utfordringer om må løses.

Han viser blant annet til lostjeneste som ligger under Kystverket, og krav om at alle fartøy over 70 meter har losplikt. Datasikkerhet er også et område som vies stor oppmerksomhet i arbeidet med autonome skip.

- Det faktum at vi bygger systemene fra grunnen gjør at vi kan få tryggere systemer enn det vi har i dag. Når det gjelder faren for hacking og datasikkerhet generelt, så vil dette bli tryggere, mener Medhaug.

Internasjonalt regelverk 

Han trekker frem en annen utfordring som Sjøfartsdirektoratet allerede jobber med.

- Vi ønsker oss internasjonale regler på dette området. Selv om vi bestemmer over egne farvann, må vi forholde oss til trafikk av utenlandske skip i norske farvann. I tillegg kan vi risikere at norske skip av en eller annen grunn vil mangle godkjenning i internasjonale havner. Derfor ønsker vi at dette skal går gjennom IMO, og jobber allerede med saken, forteller Medhaug og medgir at det kan ta sin tid.