Trond Williksen, CEO

Annenhver laks i Europa har aner fra norskprodusert rogn

At Benchmark Genetics er en betydelig leverandør av rogn til norske settefiskanlegg har nok de fleste fått med seg, men at selskapet også har omfattende i markedsandeler i Europa er kanskje mindre kjent.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Da selskapet nylig gjorde opp status kom det frem til at omtrent annenhver laks som produseres i Europa har sitt genetiske avtrykk fra Benchmark.

Har tatt ut synergier fra oppkjøpene i 2014

Konsernets egen CEO, Trond Williksen var en av dem som lot seg overraske over tallene.

- Da jeg tiltrådde som CEO i Benchmark i juni i år, kjente jeg selvsagt godt til Benchmark Genetics og underselskapene, men jeg må si at jeg ble svært positivt overrasket over den sterke markedsposisjonen vi faktisk har i det europeiske rognmarkedet.

Han sier at det er hevdet over enhver tvil at Benchmark gjorde et strategisk riktig valg med oppkjøpene av StofnFiskur og SalmoBreed i 2014. De to selskapene har komplementert hverandre på produksjons- og genetikk-kompetanse, og har evnet å hente ut synergier som Benchmark nå høster frukter av både økonomisk og markedsmessig.

Geir Olav Melingen, kommersiell direktør Benchmark Genetics

Åpningen av SalmoBreed Salten og biosikker produksjon på Island drar kunder

Hovedvekten av suksessen bak veksten er forankret i åpningen av SalmoBreed Salten i 2019 og den høye biosikre status som anleggene på Island innehar. I tillegg er de strategiske genetikksamarbeidene med Salmar og Lerøy viktige for Benchmark.

Geir Olav Melingen, som er kommersiell direktør i Benchmark Genetics er tydelig på at en kundeorientert produksjonsmodell i kombinasjon med god genetikk, og produktkvalitet har vært strategisk viktig for selskapet.

- Rognkundene i 2020 har andre krav enn hva som var tilfelle bare få år tilbake. Smoltanleggene er blitt rene «fabrikker» hvor produksjonsplanene er lagt ut ifra optimal kapasitetsutnyttelse. Med stor-smolt er det mulig å sette ut fisk i sjøen også i vintermånedene. Dette stiller nye krav til oss som leverandør av rogn, forteller han.

- Investeringen i SalmoBreed Salten, med hold av stamfisk på land, har således bidratt til en liten revolusjon i det norske rognmarkedet. Nå snakker vi ikke lengre om «rognsesong», for rogn fra SalmoBreed-stammen er blitt tilgjengelig gjennom hele året, også sommer og tidlig høstmåneder.

Den kommersielle direktøren, som er ansvarlig for alt salget av rogn hos Benchmark, presiserer at SalmoBreed Salten treffer godt med kundenes forventninger til rognleverandør da kvaliteten har vist seg å være høy, og den gjennomsnittlige rognstørrelsen ligger rundt 5000 rognkorn per liter.

I tillegg har langsiktige samarbeid på genetikk med de store aktørene Lerøy og Salmar bidratt til å løfte Benchmark’s markedsandeler i Europa. Geir Olav Melingen anser dette som en tillitserklæring til selskapets genetikk-kompetanse.

- Det tunge in-house miljøet vi har på tekniske genetiske tjenester gjennom tidligere Akvaforsk Genetics har uten tvil medvirket til at vi ble invitert med på å danne en joint-venture med Salmar, sier han.

Ble kåret til Årets Leverandør i Skottland

Ett av markedene hvor selskapet har vokst betydelig de siste årene er Skottland.

- I september høstet vi en anerkjennelse fra den skotske industrien gjennom tildelingen av prisen «Aquaculture Supplier of the Year» til StofnFiskur under årets Aquaculture UK Awards, forteller Geir Olav Melingen stolt.

Nominasjonen kom med bakgrunn i at de norske rognprodusentene i 2019 ikke kunne eksportere til Storbritannia grunnet bortfall av ILA-frie segmenter.

- Da snudde vårt team på Island seg rundt, og fikk på kort varsel utvidet kapasiteten slik at den skotske næringen fikk levert rogn. Dermed unngikk de det som kunne ha blitt en tilførselskrise og som ville fått ringvirkninger for skotsk produksjon i de påfølgende år, sier han.

På Færøyene blir hovedvekten av rogna levert fra Island

De færøyske produsentene er anerkjent over hele verden for sine gode produksjonsresultater.

- Vi har i dag en markedsandel på rundt 90 % av genetikk til denne øygruppen og har lange og gode relasjoner med produsentene, kan Melingen fortelle.

Rogna som Benchmark selger til Færøyene er produsert på Island, og ser ut til å være svært godt tilpasset post-smolt produksjon og de lokale produksjonsforholdene, gitt de gode resultatene som oppdretterne kan vise til.

Om Benchmark Genetics

  • Benchmark Genetics består av selskapene Benchmark Genetics Norway AS, StofnFiskur HF, Benchmark Genetics Chile, Spring Genetics og Benchmark Genetics Shrimp.
  • Selskapene er verdensledende innen avl og genetikk på atlantisk oppdrettslaks, tilapia, reker og rognkjeks, som blir produsert i Norge, Island, Chile, USA, Brazil og Colombia.
  • Benchmark Genetics er også ledende i verden innen tekniske genetiske tjenester til akvakulturnæringen.
  • I Norge har selskapet det landbaserte stamfisk- og rognanlegget, SalmoBreed Salten som er lokalisert i Sørfold i Nordland. Anlegget ble åpnet i mai 2019 og har en årlig kapasitet på ca. 150 millioner rognkorn.
  • På Island har Benchmark Genetics selskapet StofnFiskur som har 3 produksjonsanlegg på sør-østspissen av øya, med en årlig produksjonskapasitet på ca. 200 millioner rognkorn. Selskapet eksporterer rogn til hele verden, og er en ledende leverandør til den voksende landbaserte oppdrettsnæringen globalt.
  • Benchmark Genetics er en del av det britiske børsnoterte selskapet Benchmark Holdings plc.

Ambisjoner om vekst utover Europas grenser

Benchmark har mål om å vokse videre i det internasjonale rognmarkedet. Selskapet er i dag en ledende leverandør til det raskt voksende landbasert oppdrettssegmentet, og har signerte langsiktige avtaler med prosjekter som ferdig utbygd tilsvarer et potensiale på ca. 200.000 tonn (HOG) årlig produksjon, og et rognbehov på ca. 100 millioner rognkorn.

I 2017 sendte selskapet stamfisk til Chile, og vil i løpet av første kvartal 2021 ha lokalprodusert rogn tilgjengelig for markedet.

Trond Williksen kan fortelle at produksjonsmodellen i Chile er bygget opp etter samme prinsipp som på Island og Norge, med landbasert stamfisk, helårlige leveranser og høy biosikker standard. Det er også etablert et eget laboratorium for kryopreservering av melke i tilknytning til rognproduksjonen, slik selskapet også har i Norge og på Island.

- I dag har de chilenske oppdretterne begrenset valgmuligheter for genetikk, og de etterspør større konkurranse i rognmarkedet, sier Williksen.

- Når den første rogna er klar for levering i Chile til våren, markerer dette en ny og viktig milepæl for Benchmark sin satsing i landet. Dette er også helt i tråd med konsernets mål om å være sterkt posisjonert i alle de geografisk viktige lakseproduserende områdene i verden, forteller han avslutningsvis.