Det landbaserte stamfisk- og rognanlegget SalmoBreed Salten ligger i naturskjønne omgivelser ved Sørfjorden i Sørfold kommune. Foto: Benchmark Genetics

Biosikker rognproduksjon gir bedre lønnsomhet for bransjen

Biosikkerhet betyr lønnsomhet for våre kunder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rudi Ripman Seim er fiskehelsesjef i Benchmark Genetics. Han har 13 års erfaring fra fiskehelsearbeid i akvakultur, hvorav de siste 8 år i SalmoBreed og Benchmark Genetics. Han er utdannet Fiskehelsebiolog fra UiB med en Bachelor i økonomi og administrasjon fra NHH. Foto: Benchmark Genetics

– Selv de strengeste korona-tiltak er dagligdags kost for våre ansatte i SalmoBreed Salten. Her har biosikre soner vært en selvfølge fra første dag.

Rudi Ripman Seim er fiskehelsesjef i Benchmark Genetics. Han er glad for å kunne forsikre kundene om at biosikkerhet har høyeste prioritet i selskapet. Det landbaserte stamfisk- og rognanlegget SalmoBreed Salten er nemlig verdens mest avanserte og biosikre anlegg i sitt slag.

Stor økonomisk gevinst

– Her produserer vi rogn fra stamfisk som både går hele og store deler av sin levetid i kar på land. Det gir oss full kontroll over alle miljøparametere, forteller han og legger til at biosikkerhet kan ha stor innvirkning på lønnsomheten for kundene videre i produksjonsprosessen.

– Stamfisk og rogn er første leddet i verdikjeden til lakseoppdrett, forklarer Seim. Allerede her bestemmes fiskens robusthet, genetiske egenskaper, helse og kvalitet som vil følge den videre i utviklingen både på land og i sjø.

Det unike landbaserte anlegget SalmoBreed salten er inndelt i fem uavhengige biosikre soner med egne vannsystemer. Dette gjør det til verdens mest biosikre anlegg for stamfisk.

Fem uavhengige biosikre soner

Det topp moderne SalmoBreed Salten-anlegget åpnet offisielt 22. mai i fjor. Anlegget er planlagt og konstruert med utgangspunkt i to unike stamfisk-strategier; semilukket og lukket produksjon. I tillegg er det inndelt i fem uavhengige biosikre soner med egne separate vannsystemer. I selve produksjonshallene er det få mennesker som får adgang, men interesserte kan følge prosessene gjennom store vinduer fra publikumsområdet.

– Ved hjelp av lys og temperatur lager vi kunstige sesonger for laksen, forklarer Seim. Grunnet den sterke økningen av RAS-anlegg, opplever selskapet en stadig økende etterspørsel etter rogn utenom den naturlige sesongen. Derfor strykes det nå fisk gjennom hele året i SalmoBreed Salten. Med 8.000 kubikk karkapasitet fordelt på flere haller med lys- og temperaturstyring, kan rogn leveres alle dager. Mer enn 3.000 småsylindre gir mulighet også for singel-inkubering. Fordelen med dette er at hver enkelt fisk kan screenes før rogn slås sammen i større volum. I tillegg har selskapet utstyr og kompetanse til å produsere triploid rogn. Totalt er SalmoBreed Salten dimensjonert til å produsere hele 150 millioner rognkorn pr år.

Til tross for pandemi og karantenebestemmelser, leverte Benchmark Genetics denne måneden over 1 million lakserogn til Astafjord Smolt AS. Kravene til biosikkerhet er alltid blant de strengeste.

Etterlyser felles bransjestandard

– Siden åpningen i fjor har vi vunnet mange erfaringer både når det gjelder stamfiskproduksjon og rogn, forteller Seim. Den erfarne fiskehelsebiologen mener biosikkerhet er viktigere enn noen gang i bransjen. Han har tidligere også tatt til orde for en felles bransjestandard når det gjelder stamfiskproduksjon og -helse, og mener bransjen har alt å vinne på dette.

– Bransjens primære fokus er å unngå smitte fra stamfisk til rogn, påpeker han. I hovedsak opereres dagens stamfisknæring av tre uavhengige aktører som hver har til dels egne standarder for produksjon og fiskehelse. En felles bransjestandard kan gi næringen større trygghet knyttet til stamfisk og rogn, avslutter han.

Les mer om SalmoBreed Salten: https://salmobreed.no/locations/

Salmobreed Salten opening Spring 2019 - Norge

SalmoBreed_Norsk_Master_Web_h264_190521