Medisinsk teknologi bringer presisjonen i avl til et nytt nivå

SalmoBreed bruker det siste innen medisinsk teknologi for å forbedre datainnsamlingen fra stamfisk og øke presisjonen i avlsarbeidet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Scannet hel fisk. Foto: SalmoBreed

Ved hjelp av CT-scanning håper vi en dag å kunne innhente data uten å ta livet av fisken, og derav slippe å gå veien via søskentesting som i et testslakt for å rangere avlskandidatene.

Presisjonen i avlsarbeidet øker også når vi innhenter data på en standardisert måte, uavhengig av menneskelig håndkraft og vurderingsevne.

Vi har nylig avsluttet det årlige testslaktet hvor vi samlet inn data for slakte- og kvalitetsegenskaper til dokumentasjon i avlsprogrammene for SalmoBreed-, StofnFiskur- og Rauma-stammene.

Slaktet ble gjennomført hos Bremnes Seashore på Bømlo fra 10. til 15. februar.

Tverrsnitt. Foto: SalmoBreed

Fisken som ble testet kom fra de tre ulike stammene og ble satt i sjø samtidig høsten 2017 på Havforskningsinstituttet (HI), Austevoll. Stig Ove Utskot, Senioringeniør ved HI, og hans team har hatt ansvar for overvåking og månedlig rapportering av fisken i forhold til vekst, parasittforekomst, helsetilstand og overlevelse.

Over 7000 stamfisk, som var individmerket med såkalt PIT-tags, gikk gjennom slakteprosessen, og data for rund-, hode-, bein- og filetvekt ble samlet og sammenstilt med DNA-prøver av fisken.

Om CT-skanning

CT-skanning er en ikke-destruktiv metode som opprinnelig ble utviklet for å måle sammensetningen av humane vev. Ved å bruke denne teknologien på laks, er det mulig å estimere utbytte ved hjelp av 3D-bildeanalyse av vevets røntgen absorpsjonsevne. Siden forskjellige vev har forskjellige absorpsjonsegenskaper, kan væskedistribusjonen ekstraheres ved hjelp av bildeanalyseprogramvare. Denne metoden kan redusere kostnadene for testslakt betydelig, og fjerne avhengigheten av operatører til manuell filetering. Såkalt virtuell rengjøring av fisken gjøres ved å identifisere de forskjellige organene og fjerne dem ved hjelp av avansert bildeanalyse.

700 fisk scannet

Årets testslakt var spesielt, da det var første gang SalmoBreed fikk samlet inn data for fenotyper ved bruk av en CT-skanner som en del av avlsarbeidet.

Totalt gikk over 700 fisk gjennom scanneren som var innleiet fra Danish Meat Research Institute (DMRI).

Videre ble nærmere 1000 fisk sendt til Nofima i Ås, hvor den rutinerte skannereksperten og laboratorieleder Karen Wahlstrøm Sanden, overvåket arbeidet med å trimme fileter og scanne dem for pigmentering og fettinnhold.

Hjelp fra Bremnes Seashore

Om SalmoBreed AS

SalmoBreed AS er verdensledende innen avl og genetikk på atlantisk laks. Selskapet har hovedkontor i Bergen og er eiet av det britiske børsnoterte selskapet Benchmark plc. I Norge markedsfører selskapet også rogn av Atlantisk laks fra søsterselskapet StofnFiskur på Island.
I 2018 ferdigstilte SalmoBreed byggingen av SalmoBreed Salten, det mest avanserte landbaserte stamfiskanlegget i verden. Mer informasjon på www.salmobreed.no

Et stort team fra SalmoBreed, StofnFiskur, SalMar Genetics, Akvaforsk Genetics, DMRI, samt studenter fra Universitetet i Bergen, deltok i å innhente fenotypene til hver fisk og ta vevsprøver som i neste runde skal analyseres basert på deres genomuttrykk og fiskens fenotyper. Vi fikk også hjelp av dyktige og engasjerte ansatte hos Bremnes Seashore, som bidro til at prosessen og flyten gikk som planlagt.

- Utrolig takknemlig

Borghild Hillestad, Genetikksjef SalmoBreed AS,

- Jeg er utrolig takknemlig for alle som deltok i årets testslakt, både selskaper og personer. Det var en stor og komplisert operasjon, og alle som var involvert, skal få en del av æren for at prosjektet ble vellykket, sier Borghild Hillestad, Genetikksjef i SalmoBreed.

– Spesielt vil jeg takke Bremnes Seashore, HI, studentene ved UiB, StofnFiskur, Salmar Genetics, DMRI og Nofima for deres uvurderlige hjelp og fremragende ferdighet.

Nå skal innhentede data behandles og innen noen måneder vil vi være ferdig med å estimere avlsverdier for alle egenskapene vi har målt. Dette vil hjelpe oss i å få enda høyere presisjon når vi skal rangerer våre avlskandidater og beslutter hvilke foreldre vi skal bruke for å produsere neste generasjon. Målet er å produsere nye stamfisk som skal ha enda høyere ytelse en foregående generasjon.