Stig Joar Krogli stryker fisk i Salten første uken i september. Foto: SalmoBreed.

SalmoBreed Salten er i rute

Oppføringen av verdens mest avanserte landbaserte anlegg for stamfisk og rognproduksjon er i rute, og den første gyteklare fisken ble allerede strøket i september.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Innendørs panoramabilde fra en av stamfiskhallene til SalmoBreed. Foto: SalmoBreed.

Anlegget, som snart står klart i Sørfold Kommune, Nordland, ligger fint til i naturskjønne Kobbelv bare noen kilometer fra Rago nasjonalpark. Her har det britiske selskapet Benchmark plc investert over 400 millioner NOK i et landbasert stamfiskanlegg som vil definere standarden for fremtidens rognproduksjon. 

Stig Joar Krogli, daglig leder i SalmoBreed Salten. Foto: Salmobreed.

Helårlig produksjon gjennom kontrollerte systemer

- Tomten vår er på 17 mål og har en bygningsmasse på hele 10.000 m2 og en karkapasitet på 8.000 m3 forteller daglig leder i SalmoBreed Salten, Stig Joar Krogli.

- Vi har valgt en teknisk løsning med både gjennomstrømming, gjenbruk og RAS for å kunne kjøre gjenbruk av vann. Vi kan styre både vanntemperatur, salinitet og lys og dermed får vi full kontroll med gytetidspunktet til fisken vår. Dette betyr at vi kan produsere rogn gjennom hele året, forteller han stolt.

Lokalisering er viktig forutsetning for suksess

Lokaliseringen av anlegget er bevisst i forhold til nærhet til flyplassen i Bodø, universitetsmiljøet i byen, godt veinett samt nærhet til kunder i Nord-Norge, hvor næringen har størst potensial for vekst de nærmeste årene.

- Vi har også svært gode vannkilder, både ferskvann og sjøvann, forteller Stig Joar.

Det er ingen oppdrettsanlegg i umiddelbar nærhet, og anlegget får ferskvann fra Sørfjordvatnet som ligger like ved Rago nasjonalpark. Sjøvannet hentes fra henholdsvis 15 og 75 meters dyp i fjorden utenfor anlegget. Alt inntaksvann blir renset med UV før det pumpes inn i systemet, og det store antallet vannprøver som så langt er blitt analysert, viser svært gode verdier.

- Slam blir skilt ut av utløpsvannet og leveres til gjødselproduksjon. Vannet som til slutt pumpes ut i fjorden er renset, og tilfredsstiller selvsagt myndighetenes krav til utslipp.

Stamfisk på land er fremtiden

Krogli forteller at anlegget skal ha stamfisk som går på land fra rogn-til-rogn. Dette gir full kontroll med biosikkerheten og reduserer risiko med stamfiskhold vesentlig.

- Bransjen har erfart hvor vanskelig det kan være å unngå sykdom på stamfisk i sjø. I 2017 var det flere utbrudd av ILA på stamfisk som bidro til knapphet av rogn i Norge i deler av sesongen, sier han.

I tillegg til konsesjonen for stamfisk på land, har SalmoBreed Salten også konsesjon for stamfisk i sjø i Nord-Norge, hvorfra fisken blir satt på land i egen sone i anlegget i god tid før gyting.

- Vi benytter dette tidsrommet til å gjennomføre omfattende prøvetaking av fisken for å sikre at den er sykdomsfri, og derav ikke overfører virus gjennom vertikal smitte til rognen, forteller han.

Biosikkerhet i verdensklasse

Anlegget deles inn i 5 uavhengige soner med de strengeste rutiner for biosikker produksjon. Dette betyr at om én sone skulle rammes av sykdom kan de øvrige sonene driftes videre uavhengig av problemsonen.

- Vi har valgt en slik løsning, selv om den selvsagt har vært kostnadsdrivende for prosjektet. Våre kunder skal være trygge på at rognen de får hos oss er best i klassen i forhold til biosikkerhert, understreker han.

Malcolm Pye, CEO Benchmark plc i aksjon i Salten i september. Foto: Salmobreed.

Storstilt åpningsfest i mai 2019

- Vi kan produsere over 150 millioner rognkorn når anlegget er i full drift, fra og med neste sommer. Den første rognen har vi allerede strøket og befruktet første uken i september, helt etter planen som vi la for to år siden, sier han stolt. Den skal leveres til kunder i slutten av oktober og da er nok en milepæl nådd, sier Krogli. 

Selskapet hadde storfint besøk av toppsjefen i Benchmark, Malcolm Pye på anlegget den 18. september. Han fikk omvisning og slapp også til i produksjonen hvor han bistod med sortering av stamfisk som skulle strykes.

- Malcolm var mektig imponert over hva vi har fått til, og at vi har greid dette innenfor den stramme tidsrammen og budsjettet som var satt for prosjektet. Det er jo alltid gøy når sjefen er fornøyd. Nå gjenstår sluttføringen av bygget og områdene rundt slik at det ser flott ut her når vi inviterer til åpningsfest i mai neste år. Da skal vi slå på stortrommen og virkelig feire at vi har verdens mest avanserte stamfiskanlegg og rogneri, avslutter Stig Joar.