Jan Henrik Sandberg, prosjektleder i Norges Fiskarlag.
Jan Henrik Sandberg, prosjektleder i Norges Fiskarlag.

- Fiskarlaget er ikke imot avlusing i brønnbåt

- Men å tømme avlusingsvann i rekefelt er unødvendig og provoserende, og kan unngås for en god sameksistens, sier Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag. Han er også klar på at samarbeid mellom havbruk og fiskeri vil gagne begge næringer.

Publisert

Under FHF sin havbrukssamling i Bergen snakket Jan Henrik Sandberg fra Kystfiskarlaget om sameksistens mellom fiskerinæringen og havbruksnæringen, og han tok blant annet for seg bruken av lusemidler og hvilken påvirkning det kan ha på fisket.

- Mange tror gjerne vi er imot avlusing i brønnbåt, men det er vi ikke, stadfester Sandberg.

- Men å tømme avlusingsvann i rekefelt er unødvendig og provoserende og kan unngås for en god sameksistens, sier han.

Han viser til at det de siste årene det har vært særlig bekymring rundt å benytte ulike lusemidler i kombinasjon og hvilke påvirkning bruken har på fiskeriene.

- Legemidler er godkjent, men de er godkjent hver for seg, sier han.

Han viser til den nylig publiserte rapport rundt bruken av lusemidler og miljøpåvirkning fra Akvaplan-niva, og sier at man fortsatt har kunnskapshull rundt lusemiddelbruken.

- Spesielt når man snakker om kombinasjonsbehandlinger med hydrogenperoksid. Her foreligger det noe dokumentasjon på uttynningseffekt, legger Sandberg til.

Les også: Ny forskning: Hydrogenperoksid fortynnes svært raskt og gir liten fare for giftpåvirkning i miljøet

Samarbeid

Sandberg er klar på at Fiskarlaget ikke ser at det nye foreslåtte regelverket for forvaltning av havbruksnæringen vil bidra til bedre forvaltning.

- Og jeg tror havbruk og fiskerinæringene bør diskutere hva vi kan komme frem til og lar seg gjøre uten de store kostnadene.

Han viser så til at fiskeryrket er et av de eldste yrkene i verden, men at det ikke nødvendigvis nytter for beslutningene som tas på areal og forvaltningsgrunnlaget. Videre fortsetter Sandberg med at Fiskarlaget har mange felles interesser med havbruksnæringen

- Vi må samarbeide og komme frem til gode løsninger. Vi har delvis felles marked og omdømme, tollproblematikk, arealproblematikk med mer. Havbruksnæringen er næringen vi helst vil samarbeide og sameksistere med.

Han påpeker så at det også jobbes med felles rekruttering og andre verdifulle prosesser rundt havets forvaltning og har stor tro på samarbeid i fremtiden.

- Vi må finner ut av de problemstillingene som er, og gjør noe med det vi kan gjøre noe med, konkluderer han.