Forsker Johanne Arff under lusebehandlingsseminar 2016. Foto: Pål Mugaas Jensen.

- Viktig å vite gjellehelse før avlusning med H2O2

Værnes: - Vi ble overrasket over at så mange ikke undersøkte gjellehelse forut for avlusning med hydrogenperoksid. Vi fant at gjelleproblemer øker dødelighet ved bruk av H2O2, sa forsker Johanne Arff fra Sintef på luseseminaret.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Arff har ledet et prosjekt som har munnet ut i rapporten «Avlusning med hydrogenperoksid og miljøfaktorer». Prosjektet kom på plass etter at man høsten 2013 fikk rapporter om uforklarlig dødelighet i forbindelse med H2O2-avlusning.

I innsendte prøver begynte forskerne å finne skadelig alger og maneter og man lurte på om det kunne være en sammenheng med dødeligheten som oppsto. I ettertid satte forskerne derfor i gang en datainnsamling og analyse av eksisterende data på tema, fra diverse databaser.

- Vi vet at gjelleskader er en kontraindikasjon for bruk av H2O2. Planktonalger stresser fisken, både ved høy tetthet og lang eksponeringstid som man kan oppleve i fjordene der algeoppblomstringer kan vare i ukevis. Noen alger produserer toksiner mens andre igjen kan gi fysiske gjelleskader. Det kan også godt hende at enkelte alger produserer toksiner når de blir utsatt for H2O2, sa Arff.

- Vet lite om algestatus før avlusing

Forskeren påpekte også at reaktivt aluminium kan komme med flomvann og felles ut på gjeller.

- Vi fant at det var lite innsamling av algeprøver, så man vet lite om algestatus før avlusningene. Vi fant også at gjellehelse helle ikke undersøkes regelmessig unntatt i de områdene der man har AGD-problematikk. Det er noe å tenke på når gjellekader oppgis som kontraindikasjon for behandling med H2O2, poengterte hun.

Standardisering

Sintef-forskeren fortalte også at det var vanskelig å finne gode data om avlusningsoperasjonene i seg selv.

- Data lagres i mange ulike databaser og mye lagres også bare som håndskrevne notater i ringpermer. Rutinene for slik registrering varierer også veldig fra selskap til selskap. Man har god info om det som gjelder fisken, men ikke operasjonene.

- Derfor vil en standardisering og samhandling mellom databaser være viktig for å kunne hente ut gode erfaringsdata, for det finnes allerede mye gode data, påpekte hun.