Lusetelling. Foto: Mattilsynet.
Lusetelling. Foto: Mattilsynet.

- Ikke invester i avlusingsutstyr som ikke er dokumentert velferdsmessig forsvarlig

Mattilsynet skriver at mange oppdrettere investerer i nytt utstyr til blant annet avlusing. Oppdrettere må forsikre seg om at utstyret er utprøvd og dokumentert fiskevelferdsmessig forsvarlig før de går til innkjøp. Er det ikke det, er bruken ulovlig.

Publisert

Dyrevelferdsloven krever at metoder og utstyr som brukes på oppdrettsfisk skal ivareta fiskens velferd. Nytt utstyr og nye metoder skal være testet ut og funnet egnet før det tas i bruk.

- Kravet skal sikre at innovasjonen skjer innenfor fiskevelferdsmessige forsvarlige rammer. Det skal hindre at mye fisk utsettes for lidelse ved «prøving og feiling», og for å luke ut metoder og utstyr som ikke fungerer i praksis før det er gjennomført for store investeringer gjennom full kommersialisering, sier Inger Fyllingen, seniorrådgiver i Mattilsynet.

- Ingen er tjent med at metoder og utstyr kommersialiseres før man vet hvilken effekt de har på fisken. Da risikerer man å investere i utstyr som aldri blir tillatt å bruke, legger Fyllingen til.

En rekke metoder og utstyr er tilgjengelig på markedet. Mange av dem er testet ut og har fremlagtdokumentasjon på at det er mulig å oppnå god velferd ved bruk. Eksempler på det er laser, luseskjørt og tube/snorkelmerd. I tillegg er det andre metoder og utstyr som også er dokumentert.

Utstyrsleverandørene har ansvaret for at utstyr og metoder er velferdsmessig forsvarlig og at dette er dokumentert vitenskapelig.

Mattilsynet fører tilsyn med at metodene og utstyret er forsvarlig ved bruk og at de er dokumentert velferdsmessig forsvarlig. Om det stadig oppstår dårlig velferd som ikke er synliggjort i dokumentasjonen, er det noe feil med dokumentasjonen, brukermanualen eller bruken.

- Om problemene skyldes feil bruk, kan dette rettes opp. Hvis dokumentasjon derimot er villedende og metoden eller utstyret faktisk ikke kan brukes på en forsvarlig måte, kan dette få store konsekvenser, også økonomiske, sier Fyllingen.

Ta alltid hensyn til om fisken vil tåle behandlingen

Lakselusbekjempelse er utfordrende, og det er en økende tendens til konflikt mellom lakselusbehandlinger og fiskevelferd. Flere av de nye ikke-medikamentelle metodene kan være belastende for fisken - på samme måte som de medikamentelle metodene.

- Før enhver avlusing må man alltid vurdere om fisken vil tåle bruken. Er konklusjonen at det ikke er forsvarlig i det konkrete tilfellet, er bruken ulovlig, avslutter Fyllingen.