Her bygger Backe Bergen er flåte på 15x15 meter for Engesund Fiskeoppdrett. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Her bygger Backe Bergen er flåte på 15x15 meter for Engesund Fiskeoppdrett. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Doblet havbruks-omsetningen på ett år

I 2013 vurderte entreprenørselskapet Backe Bergen å avvikle sin betong-produksjon på Stamsneset i Bergen. Året etter snudde de og kjøpte dokken hvor produksjonen foregår, noe som har resultert i flere nye kontrakter fra havbruksnæringen. - Det skjer mye innen marine næringer. Både når det gjelder teknologi, postmolt, produksjonsformer og flåteutvikling. Denne utviklingen ønsker vi å være en del av, forteller daglig leder Svein Eian.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Backe Bergen AS, er et selskap i BackeGruppen, et av landets største entreprenørkonsern. De bygger hovedsakelig næringsbygg og boligprosjekter med hovedfokus på betong som egenproduksjon. Flåtebygging og havbruksaktiviteter står for cirka ti prosent av omsetningen til selskapet.

Svein Eian er daglig leder i Backe Bergen. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Svein Eian er daglig leder i Backe Bergen. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- I 2016 har vi allerede signert kontrakter til en verdi av 30 millioner på nye fôrflåter til næringsaktører på Vestlandet, i tillegg til eksisterende produksjon. Grunnet de nyeste kontraktene er det per i dag stor aktivitet i dokken til ut i første kvartal 2017, forteller Eian fornøyd.

Ifølge Eian har kontraktene mer enn doblet seg på ett år, da selskapet i 2015 produserte for cirka 14 millioner norske kroner i dokken.

- I markedet ser vi tydelig at det finnes noen motsykler. Men det som er interessant her er at hver gang det er utfordringer i det tradisjonelle entreprenørmarkedet vokser havbruksnæringen frem, konkluderer Eian.

Over 100 enheter

Selskapet har passert en produksjon på over 100 enheter til havbrukssektoren. 80 av disse er flåter, og enhets-serien kaller de "Sjøsterk".

- Vi bygger også bølgedempere og kaier i betong, men det er klart mest flåter. Siden vi startet opp har vi ikke hatt et eneste havari, opplyser han.

Det var som følge av den strategiplan som ble besluttet høsten 2013 at selskapet kjøpte dokken våren 2014.Etter kjøpet har de gjennomført betydelige investeringer og oppgraderinger på både anlegg og fasiliteter.

Dokken er 90 meter lang og 25 meter brei. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Dokken er 90 meter lang og 25 meter brei. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Vi har fått gjort mye allerede, og venter nå på kommunal godkjenning av ombygging av bygg på området. Vi vil bygge om vårt verksted til garderober og lager samt kontor og møterom. Godkjennelser tar som alltid lengre tid enn ventet, men vi har fått gjennomført det vi har kunnet så langt, forteller Eian

- Det er store muligheter gjennom å ha en slik dokk og viktig for oss. Vi må også sikre å ha maritim betongkompetanse da dette er et stort bruksområde, legger han til.

Bruker bare Backe

Hovedgrunnen til kjøp av dokken var en bredere satsing mot havbruksnæringen, og Osland Havbruk er en av aktørene som nylig skreiv kontrakt på to nye «Sjøsterk-flåter», som skal leveres i 2017.

- Vi bruker bare disse flåtene, og de er det eneste vi har hatt de siste 20 årene, bare med gode erfaringer. De er både stødige og gode, samt at vi gjennom årene stadig har utviklet de i samarbeid med produsenten slik at selve produktet har blitt bedre og bedre, forteller daglig leder Erik Osland.

Osland påpeker også at selskapet er konkurransedyktig på pris.

- Grunnet valutaen er det i Norge nå konkurransedyktig å gjøre investeringer hjemme. Det er kjekt, legger han til.

Noe mer konkret om hva Osland må ut med i flåte-investeringen vil han ikke kommentere, men legger til at han har budsjettert rundt 30 millioner på flåtene i sin helhet.