Den nye veilederen kan lastes ned som PDF-fil. Foto: Arkiv.

Veileder for tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåt

Ny veileder fra Fiskeridirektoratet angående tømming av badehandlingsvann er på plass.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fiskeridirektoratet har i samarbeid med Miljødirektoratet og Mattilsynet utarbeidet en veileder for å informere om regelverket som gjelder ved tømming av badebehandlingsvann tilsatt legemidler mot lakselus og veilede om hva den enkelte kan gjøre for å overholde regelverket.

Rettet mot brønnbåtselskap, båtfører og oppdretter

Veilederen skal klargjøre hvilken kunnskap som må innhentes, hvilke vurderinger som må gjøres og hvilke hensyn som må tas før tømming av badebehandlingsvann. Veilederen retter seg både mot brønnbåtselskap, båtfører og oppdretter. Det vil i praksis være behov for dialog og utveksling av informasjon mellom disse om hvor badebehandlingsvann skal tømmes for å hindre ulovlige utslipp og sikre miljømessig forsvarlig tømming.

Les veilederen her.