Cilia Holm, bærekraftsdirektør i Aker Biomarine. Foto: Aker Biomarine.

- Havbruksnæringen trenger forretningsvennlig bærekraft

- Man trenger en klar sammenheng mellom kjernevirksomheten og satsingen på bærekraftsområde. Man må vite hva som er viktig for selskapet og prioritere deretter.  Man kan ikke bare gjøre alt som er hyggelig, sier Cilia Indahl, bærekraftsdirektør i Aker Biomarine til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aker Biomarine leverer bærekraftssertifisert omega-3 til både mennesker og i dyrefôr, og ser mulighetene for at havbruksnæringen også kan bruke bærekraft og sertifiseringer til egen fordel.

- Hovedtanken for vår del er å binde sammen planetens helse med menneskers helse. Det gir liten mening å produsere sunn mat til menneskeheten om man ødelegger planeten, forklarer Indahl.

- Når man produserer i havet er det ikke godt nok å plante trær om man ønsker å bli klimanøytral. Man må jobbe med å ta ned CO2 der det styrker forretningsmodellen, legger hun til.

Forretningsvennlig bærekraft

Hun viser så til at lavutslipp og bærekraftig havbruk er krevende.

- Når vi ser på bærekraft ser vi på samfunn, økonomi og klima, og skal havbruksnæringen fokusere på miljøet alene vil man ikke klare å drive bærekraftig. Slik vi ser det må alle selskap selv finne ut hvilke bærekraftmål de kan bidra til, sier bærekraftsdirektøren.

Klimatiltak i forretningsmodellen kan være C02 rensing og innføring av C02 pris, men ofte går det ut på å finne verdilekkasjer i selskapet.

- Å finne ut hvor man bruker energi, hvor taper man verdi, hva brukes på transport, i hvilket ledd kan man spare penger osv. Kort fortalt hvor kan bedriften bli mer effektiv.

Hun mener bærekraft ikke er noe selskapene bør frykte.

- Det er noe de bør tenke på at kan gi de konkurransekraft. Det bidrar også til at man tiltrekker seg de største talentene og sikrer driften frem i tid.

Storaktør på krill

Aker Biomarine er markedsledende på krill da de har hele 60 % av alt som fiskes. I 2015 ble det fisket 225 tusen metriske tonn. Allerede før de startet høsting av krill inngikk de samarbeid med WWF om hvordan det skulle gjennomføres mest hensiktsmessig. Hun påpeker at krill er en bærekraftig kilde til omega-3, da det er en fullt sporbar og bærekraftig fisket kilde. Hun mener også næringen bør nytte seg mer av denne ressursen.

- Innen fiskeoppdrett er man avhengige av fôr og fiskemel som er begrensede kilder, mens ved å bruke krill går man lengre ned i næringskjeden og unngår overfiske. Det som er interessant med råvaren er at det er ett høyverdi produkt slik at man trenger å tilsette mindre i fôret for å opprettholde de omega-3 nivåer av EPA og DHA om norsk oppdrettslaks er kjent for, legger hun til.

Per i dag leverer de krill til Biomar for bruk i fiskefôr og hun mener de er et godt eksempel på en næringsaktør som er opptatt av bærekraft.

- De er en driver innen tema og velger konsekvent MSC eller ASC sertifisering inne sine produkter, konkluderer hun.

Under NCE Seafood Innovation Cluster sitt «Sustainable Growth Summit» som går av stabelen torsdag, skal Indahl delta i en paneldebatt, med tema hvordan levere og oppnå klimavennlig havbruk innen 2030. Der skal hun belyse noe av overnevnte. Til debatten stiller også Catarina Martins, gruppeleder for miljø og bærekraft Marine Harvest, Trine Kopperud fra DNV GL og Harald Sveier fra Lerøy Seafood Group.

I mellomtiden har hun fem tips til havbruksaktører på hva som bør inngå i en bærekraftsplan:

  • Fokus på økosystem og biomangfold og at produksjonen har minst mulig negativ effekt på miljø.
  • Man må tenke på klimaendringer. Det må alle ta innover seg for å unngå fatale konsekvenser i fremtiden
  • Man trenger en klar sammenheng mellom kjernevirksomheten og satsingen på bærekraftsområde. Man må vite hva som er viktig for selskapet og prioritere deretter. Man kan ikke bare gjøre alt som er hyggelig.
  • Man må lytte til interessentene i markedet og være frempå innen forskning og ha god dialog med miljøbevegelser, slik at de også påvirker selskapets strategier arbeid
  • Selskapet må også ha en mening og bør integrere en «purpose». Da blir systemet robust og det bli lettere å tiltrekke talenter. Her kan det være nyttig å se til bærekraftsmålene for inspirasjon.