Joydeb Paul, global salgssjef for Yara innen akvakultur sier de vil redusere fotavtrykket innen fôrproduksjon, og samtidig satse på en bærekraftig fremtid. Foto: Yara.

Yara satser innenfor havbruksnæringen

Yara tar steget inn i havbruksnæringen, og vil benytte sin kunnskap og FoU-kompetanse for å sikre en bærekraftig fremtid for næringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Akvakultur er blitt den raskest voksende næringsmiddelproduksjonssektoren i verden, og leverer 48 % av verdens matfisk i 2014. I tillegg vil det bli krevd at 47,5 millioner ekstra tonn vil bli tilført innen 2050 for å tilfredstille den stadig voksende befolkningen. Dette er en av begrunnelsene til at Yara velger å bli en del av akvakultur-sektoren.

Joydeb Paul, som er salgssjef for Yara sier til Kyst.no at fiskens diett stadig endrer seg. Det er mindre biprodukter fra marine og animalske produkter som blir brukt, og disse blir erstattet av vegetabilske proteinkilder.

- I motsetning til fiskemel og animalsk protein inneholder vegetabilsk protein bare lave fosfornivåer, derfor må fiskedietten i dag suppleres med uorganiske fôrfosfater, poengterer Paul.

Bruke kunnskap og FoU-kompetanse

Miljøfokuset innenfor akvakultur er et viktig tema for å sikre bærekraftig utvikling av akvakulturen i de kommende årene, mener salgssjefen.

- Reduksjonen av fosforutslipp til vannet fisken oppholder seg i, anses å være et viktig element for den langsiktige bærekraften til akvakultur og er blitt viktig for fiskeindustrien. Vi ønsker å takle denne utfordringen og så samtidig muligheten til å bruke vår kunnskap og FoU-kompetanse i havbruksnæringen, sier Paul.

Bruk av fosfatadditiver i fiskefôr kommer som følge av et økende fokus på å øke produktiviteten samtidig som miljøpåvirkningen reduseres. Salgssjefen sier til Kyst.no at produktene de har utviklet for akvakultur vil bety mindre skadelige nivåer enn andre kilder, på grunn av forbedret biotilgjengelighet. Dette skal redusere potensielt uønskede miljøeffekter, samtidig som de totale kostprisene blir redusert.

- Vi har full kontroll over hele verdikjeden. For eksempel bruker vi vår egen ammoniakk og egen fosforsyre fra vår egen gruve, noe som gjør fosforsyren praktisk talt fri for urenheter, understreker han.

Nøkkelpersoner på plass

Yara er et FoU-drevet selskap, bortsett fra salg jobber de med å utvikle nye produkter for akvakultursektoren.

- Vi har investert i nøkkeleksperter med den beste kunnskapen innen akvakulturområdet. Fosfatfosfater for miljømessig bærekraft er et spesielt fokus for oss, understreker han.

Yara har imidlertid en stor bedrift for dyreernæring, med en rekke fabrikker i forskjellige land.

Paul jobber i Yara som global salgssjef innenfor akvakultur. Hovedansvaret hans ligger i å markedsføre havbruksporteføljen globalt. Han mener at globale utfordringer i høyeste grad er ekte og ikke vil forsvinne alene og at klimaendringene påvirker vår livsstil.

Mindre utslipp av fosfor

- Verdens befolkning fortsetter å øke. Vi har flere munner å mate, begrenset område til oppdrettsaanleggene og mindre ressurser å rutte med. På Yara tror vi på å møte disse utfordringene. Det er ingenting som står i veien mellom å bygge en lønnsom virksomhet, samtidig som man løser globale utfordringer, forteller han.

Yara sin visjon for verden sier han er basert på å sikre en bærekraftig fremtid. For det formål er selskapet forpliktet til miljøledelse: mindre utslipp av fosfor i vannet og langsiktig bærekraft for akvakultur.

- Hvis forurensningsbelastningen skal reduseres, må fôr utformes for å maksimere næringsinnhold og minimere næringsstofftap til miljøet. Bruken av høyt fordøyelsesmateriell er spesielt viktig under dyrkningsbetingelser med høy tetthet, hvor akkumuleringer av ufordøyd fôr kan ødelegge vannet, øke vannbehandlingsprisen og øke sjansen for fiskesykdom og fiskedødelighet, sier han avslutningsvis.