Einar Wathne, President Cargill Aqua Nutrition. Foto: Therese Soltveit.
Einar Wathne, President Cargill Aqua Nutrition. Foto: Therese Soltveit.

Utvider bærekraftsrapportering til å dekke flere arter og markeder

Cargill utvider bærekraftsrapportering til å dekke flere arter og markeder, og bidrar til mer åpenhet i sjømatindustrien.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Med stryket fokus på sikkerhet, tettere relasjoner til leverandørene, og en bredere ramme for rapportering, styrker Cargill sitt engasjement og forpliktelser innen bærekraft, melder selskapet i en pressemelding. 

Cargill styrker sitt engasjement for bærekraft og åpenhet i verdikjeden i den nye rapporten som i dag publiseres både på engelsk og spansk. 17 fabrikker i 12 land er nå inkludert i den årlige rapporteringen. Cargill har i tillegg utvidet rapporteringen til å dekke flere arter innen akvakultur.

For å skape kontinuerlige forbedringer i verdikjeden, har selskapets 700 råvareleverandører nå signert Cargills avtale om etiske retningslinjer, «Code of Conduct», for leverandører.
- Etter å ha rapportert på laksefôr i over ti år, inkluderer vi nå fôr til reke, tilapia og flere andre arter», sier Einar Wathne, President Cargill Aqua Nutrition. 

- Gjennom bærekraftrapporteringen viser vi åpenhet om hvordan driften vår påvirker samfunnet og hvordan vi jobber systematisk i alle ledd for å bedre sosiale forhold internt og eksternt, og for å begrense miljøpåvirkning, legger han til. 

Bærekraftsrapporten er bygget opp rundt verdikjeden og tar for seg selskapets direkte og indirekte påvirkning på miljø og samfunn, fra forbrukere til oppdrettere og tilbake til råvareleverandørene.

Hovedpunkter fra bærekraftsarbeidet for 2017:

  • Kontinuerlig forbedring av sikkerhetskulturen. Antall rapporterte hendelser er nær halvert fra året før, og det forventes ytterligere forbedring ved at vi fortsetter å prioritere sikkerhet over profitt.
  • Rapportering på alle 17 av Cargill Aqua Nutritions fôrfabrikker, i 12 land. Det dekker ca. 80 prosent av selskapets fôrproduksjon for akvakultur. Tre nye fabrikker vil bli inkludert for 2018.
  • Selskapet nådde en viktig milepæl med vår innkjøpspolitikk, ved at alle deres 700 råvareleverandører signerte Cargill Aqua Nutritions «Code of Conduct», eller dokumenterte samsvar på samme nivå eller bedre. Samarbeid med leverandører fører til at fiskeriene involverer seg i forbedringsprogrammer og foredlere av soya samarbeider med sine leverandører om sertifiseringsordninger.
  • Fortsatt samarbeid med interessenter i hele verdikjeden, for å støtte opp under FNs globale mål om bærekraftig utvikling.
  • Selskapet nådde milepælen på 70 prosent resirkulert avfall, med mål om ytterligere forbedring.

- Den enkelte bedrifts bærekraftstrategi er fundamentet i arbeidet som gjøres, men noen av utfordringene i næringen må løses i fellesskap. Derfor samarbeider vi med partnere som for eksempel SeaBOS, GSI og andre. Sammen skal vi sikre sunn og bærekraftig sjømat for en økende verdensbefolkning og for fremtidige generasjoner, sier Einar Wathne.  

Cargill Aqua Nutritions bærekraftsrapport er tilgjengelig her.