- Vi har hatt de laveste nivåene lakselus på åtte år, lav dødelighet og sterk vekst, sier administrerende direktør i Bakkafrost, Regin Jacobsen i børsmeldingen fra selskapet.

- Laveste nivåene av lakselus på åtte år

Bakkafrost sier de er fornøyd med resultatene i kvartalet, og trekker særlig frem driften på Færøyene som oppløftende.

Det Færøyske selsakpet Bakkafrost la tirsdag frem tall for andre kvartal.

I kvartalsrapporten fremkommer det at Bakkafrost omsatte for over 2,2 milliarder norske kroner i kvartalet og selskapet tjente over 1,1 milliarder kroner.

Administrerende direktør i Bakkafrost, Regin Jacobsen, sier i meldingen at de er fornøyd med resultatene i kvartalet, og trekker særlig frem driften på Færøyene.

- Vi har hatt de laveste nivåene lakselus på åtte år, lav dødelighet og sterk vekst. Vi har også gjort betydelige fremskritt i vår strategi for storsmolt. Tilpasninger vi har gjort i smoltproduksjonen har ført til ytterligere forbedret smoltkvalitet og robusthet, sier Jacobsen i børsmeldingen fra selskapet.

Nye settefiskanlegg

Bakkafrost opplyser at produksjonen i Skottland har forbedret seg sammenlignet med tidligere kvartaler.

- Våre investeringer i nye settefiskanlegg for produksjon av storsmolt er grunnen til forbedringen i Skottland, og vi er godt i gang med den første av de nye settefiskanleggene på Applecross, noe som vil betydelig øke smoltproduksjonen vår i 2023.

Bakkafrost konstaterer også at laksemarkedet i dette kvartalet har vært preget av rekordhøye priser.

Totalt slaktevolum for 2. kvartal 2022 var 19 700 tonn sløyd vekt (28 200):

  • Færøyene: 13 100 tonn (17 600 tonn)
  • Skottland: 6 600 tonn (10 600 tonn)