Mye storfisk dro opp for Bakkafrost

Lavere laksepris tynget Bakkafrost sin oppdrettsdel, men styrket vap-segmentet. Mye stor fisk og god fiskehelse bidro på plussiden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bakkafrost-konsernet leverte en samlet operasjonell EBIT på 303,4 millioner danske kroner (DKK)

3. kvartal 2019. Slaktevolumet ble på 12,9 tusen tonn sløyd vekt.

 Segmentet oppdrett og VAP ga en operasjonell EBIT på 257,3 millioner DKK, mens oppdrettssegmentet alene ga en operasjonell EBIT på 231,5 millioner DKK. Lakseprisene falt betydelig i 3. kvartal 2019, sammenlignet med forrige kvartal.

Ifølge selskapet gav prisnedgangen en negativ innvirkning på EBIT i oppdrettssegmentet, mens det hadde en positiv effekt på den operasjonelle EBIT i VAP segmentet.

- Til tross for 10% lavere laksepriser i løpet av tredje kvartal for 2019, sammenlignet med samme kvartal i fjor, har Bakkafrost levert sterkt driftsresultater dette kvartalet. Den gjennomsnittlige størrelsen på den slaktede laksen har vært eksepsjonelt høyt, noe som har satt oss i en veldig god posisjon til å motstå den vanskelige markedssituasjonen, kommenterer, administrerende direktør Regin Jacobsen.

Han sier videre at den biologiske ytelsen har vært veldig bra med høye vekstrater for laksen. Luselus og dødelighet har vært blant de laveste på mange år.

- Dette er et resultat av engasjert og dyktig ansatte og en sterk innsats for en kontinuerlig forbedring av biologien og laksens velferd, sier han.

SSC

25. september 2019 signerte Bakkafrost en aksjekjøpsavtale for å erverve 68,6 % av de utestående aksjene i Scottish Salmon Company (SSC) fra Northern Link Ltd.

Etter signering av aksjekjøpsavtalen har Bakkafrost kjøpt ytterligere 9,2 % av aksjene i SSC i 3. kvartal 2019.

Den nåværende årlige produksjonskapasiteten til SSC er 50 000 tonn. SSC produserte 29.913 tonn sløyd vekt i 2018 og eksporterte til 26 land med fokus på Nord-Amerika og Østen. Selskapet har over 600 ansatte.

Bakkafrost har valgt å øke selskapets aksjekapital for anskaffelse av SSC. Oppkjøpet gjennomføres derfor uten vesentlig økning i Bakkafrosts eksterne finansiering.

Fremtidsutsikter

Bakkafrost påpeker at i henhold til det siste estimatet fra Kontali Analyse økte den globale tilførselen av atlantisk laks i 3. kvartal 2019 rundt 13 %, sammenlignet med 3. kvartal 2018. Den globale tilførselen av atlantisk laks i 4. kvartal 2019 forventes å øke 3 %, sammenlignet med 4. kvartal 2018. Den estimerte globale tilførselen av atlantisk laks for 2019 er en økning på rundt 7 %, sammenlignet med 2018.

- Tilgangen på atlantisk laks vil være stram i 2020, slik den globale tilførselen i 2020 er anslått å øke rundt 4 %, sammenlignet med estimert tilbud i 2019, skriver de.

Selskapet vurderer utsiktene for oppdrettssegmentet er gode. Anslagene for slaktevolum og smoltutsett er avhengig av den biologiske utviklingen.

- Bakkafrost fokuserer på å redusere biologisk risiko kontinuerlig og har gjort flere nye investeringer og prosedyrer for å redusere denne risikoen. Bakkafrost fokuserer på å bruke ikke-medisinske metoder i behandlinger mot lus og har investert i ny teknologi for å følge denne strategien. Den biologiske ytelsen i 2019 har vært sterk med god vekst og lav dødeligheten. Det er tydelige tegn på at den store smolt og ikke-medisinsk avlusningsstrategier fungerer vellykket.

Bakkafrosts guiding for høsting i 2019 opprettholdes på 54 500 tonn sløyd vekt. I 2020 regner Bakkafrost med å slakte 57 000 tonn sløyd vekt, unntatt bidraget fra The Scottish Salmon Company.

Selskapet regner med å sette ut 12,7 millioner smolt i 2019, mot 12,6 millioner smolt i 2018 og 9,9 millioner smolt i 2017. Dette er 0,8 millioner færre enn tidligere forventet og er forårsaket av beslutningen om å forsinke utsettingen av 0,8 millioner smolt til 1. kvartal 2020 og reduserer dermed risikoen med å sette ut smolt i løpet av de kaldeste ukene av året. Dette er gjort mulig av økt smoltkapasitet på land fra Strond settefiskanlegg. Bakkafrost regner med å sette ut 15,0 millioner smolt i 2020, eksklusive SSC.