Bård Wathne Tveiten, ved Marintek i Trondheim. Foto: Linn-Therese Skår Hosteland.
Bård Wathne Tveiten, ved Marintek i Trondheim. Foto: Linn-Therese Skår Hosteland.

Vil gi kontroll på teknologisk risiko

Marine Harvest skal i samarbeid med blant annet Marintek opprette forskningssenteret «Blue Revolution Center». – Å ha kontroll på risiko og at morgendagens løsninger er både sikre, robuste, kostnadseffektive og bærekraftig, vil vår unike kompetanse være en av grunnpilarene for suksess, forteller Bård Wathne Tveiten , VP i Marintek.

Publisert

Det er i samarbeid med Marintek ved Sintef i Trondheim og NMBU på Ås, at Marine Harvest nå vil drive forskning innen havbruk, på steder som tidligere har vært for utsatt for vær og vind. Tveiten er tydelig på hva deres rolle vil være i senteret.

Les også: Marine Harvest bygger forskningsstasjon i havet

- Vi ønsker å bidra til at næringa lykkes med å løfte havbruksindustrien opp til nye høyder gjennom en sikker og bærekraftig vekst. I dette ligge det implisitt at næringa må kunne tenke utenfor boksen. Dette betyr et sterkt fokus på FoU og innovasjon som en vesentlig komponent i teknologiutviklingen. "Blue Revolution Center" er et svært spennende prosjekt, som vi er overbevist om at vil utvikle hele havbruksnæringen i en bærekraftig retning, sier Tveiten til kyst.no. 

Han legger til at deres visjon er  "Teknologi for et bedre samfunn".

- Sintef skal utvikle løsninger på noen av vår tids store samfunnsutfordringer, hvor klima, energi og matsikkerhet er noen av de viktigste, konstaterer han.

Området i Frøya der Marine Harvest vil bygge opp sitt nye forskningssenter. Illustrasjon: Marine Harvest.
Området i Frøya der Marine Harvest vil bygge opp sitt nye forskningssenter. Illustrasjon: Marine Harvest.

Kontroll på risiko 

Forskningssenteret skal være en samling av fire oppdrettsanlegg, som fjernstyres fra én felles fôrflåte og administrasjonssenter. Herfra skal det gjennomføres en rekke forskningsprosjekter, for å utvikle nye teknologier og øke kunnskapen om fiskehelse og fiskevelferd. Tveiten mener at i transformasjonen næringa er i, vil deres kompetanse og erfaring være essensiell for å videreutvikle den.

– Å ha kontroll på risiko og at morgendagens løsninger er både sikre, robuste, kostnadseffektive og bærekraftig, vil vår unike kompetanse være en av grunnpilarene for suksess, sier han.

De har nemlig sin kjernekompetanse innen avanserte analyser, programvareutvikling og avansert testing.

- Det gir kontroll på teknologisk risiko i produktutviklingen mot nye havbruks-konsepter. Vi vil i stor grad benyttes kompetanse og erfaringer fra andre deler av havromsrelatert industri, ikke minst olje og gass, legger han til. 

Se film av prosjektet her (Dropboxlink)

-Viktig å samarbeide 

Fra Mariteks side påpeker han at det er både inspirerende og viktig å samarbeide nært med en av de største aktørene globalt i havbruksnæringen.

- Gjennom samspill mellom FoU-miljøer som NTNU og NMBU, samt ledende industriaktører som Marine Harvest, finner vi fram til løsninger som gjør matproduksjon til havs mer robust og effektiv, mener Tveiten. 

Hvordan er samarbeidet deres med næringen? 

- Vi i ser at havbruksnæringen i stadig større grad søker mot FoU-miljøene i teknologihovedstaden Trondheim. For vår del er dette faglig utfordrende og veldig spennende. Vi er en del av Sintef-gruppen, og dette gir oss en unik muskel til å trekke på hele konsernet for å levere i verdensklasse det kundene våre trenger.Vi har i de siste årene tatt aktivt del i innovasjonsarbeid for og sammen med havbruksnæringen, og vi tror på stadig mer anvendt forskning i havbruksnæringen, både innenfor leverandører og produsenter, opplyser Tveiten.

-Sintef har 65 års erfaring gjennom å levere anvendt forskning i samspill med industri, og universiteter, som gir næringa en unik og god partner når det gjelder leveranser av forskningsbasert kunnskap som kan brukes i kundenes innovasjonsprosesser, legger han til.

Hvor mye penger Marintek går inn med  i forskningstasjonen, ønsker han ikke å kommentere.