Ragnhild Haaland Malkenes fra FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS. Foto: FoMAS.
Ragnhild Haaland Malkenes fra FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS. Foto: FoMAS.

Stabile lusetall tross høyere temperatur

Lusekoordinator for vestlandet, Ragnhild Malkenes forteller at lusetallene er lave på tross av høyere temperaturer. Nå mener hun oppdretterne må passe på at fisken i ventemerdene ikke bidrar til å øke lusepresset ved smoltutvandringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Lusekoordinatoren som jobber i Fomas, sier temperaturen faktisk har økt i forhold til tidligere år, hvilket kan føre til høyere lusepress.

- Temperaturen ligger faktisk i øvre sjiktet for region vest-Norge, fra Møre og Romsdal og sørover, opplyser Ragnhild Malkenes til kyst.no.

I 2013 lå temperaturen faktisk på rundt tre grader, mens den når ligger på rundt seks på samme tid.

- Det er ingen hjelp fra temperaturen, slår hun fast.

Lusekoordinator Ragnhild Malkenes mener oppdretterne må passe på at fisken som nærmer seg utslakt ikke bidrar til å øke lusepresset ved smoltutvandringen. Illustrasjonsbilde av lakselus. Foto: Havforskningsinstituttet.
Lusekoordinator Ragnhild Malkenes mener oppdretterne må passe på at fisken som nærmer seg utslakt ikke bidrar til å øke lusepresset ved smoltutvandringen. Illustrasjonsbilde av lakselus. Foto: Havforskningsinstituttet.

Reduksjon av internt smittepress

Ifølge Malkenes ser hele Vestlandet ganske likt ut som på denne tiden i fjor.

Hun understreker at det ser betydelig bedre ut enn tilsvarende tid i 2015, og at mekanisk avlusing har bidratt.

- Det går på dette med at mange klarer å holde vedvarende lave nivåer. Vi ser at de klarer å ta ut enkeltmerder, som reduserer internt smittepress på lokaliteten, utdyper hun.

Lusekoordinatoren oppfordrer til å følge nøye med på fisken fra høst 2015 som er under utslakting.

- Det er viktig å ikke la den fisken få lov til å bidra til større lusepress, nå som det nærmer seg våravlusing og smoltutvandring, avslutter hun.

På 98 prosent av de 180 innrapporterte lokaliteten, lå lusetallene under 0,5 modne hunnlus denne uken. Kun tre av de innrapporterte lokalitetene er over lusegrensen, ifølge Barentswatch.

De tre lokalitetene er alle på Vestlandet. På Matland ved Bjørnafjorden er en stamfisk lokalitet med 1,40 kjønnsmodne hunnlus per fisk (under grensen for stamfisk på 2,0), på Straumneset også i Hardangerfjorden er fisken over med 0,76 modne hunnlus, og på Djupeleget i Sognefjorden er nivået på 0,6.